Ga naar de inhoud

Verkeer en wegenonderhoud

De gemeente onderhoudt de meeste wegen in de gemeente en inspecteert jaarlijks alle verhardingen (wegen, pleinen, voetpaden, parkeerstroken e.d.). Structureel vindt er onderhoud plaats.

Wegwerkzaamheden

Bekijk de:

Schade aan de weg

Schade aan de weg kunt u doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) staat omschreven hoe de gemeente Borger-Odoorn omgaat met verkeer en vervoer. In 2019 wordt een nieuw GVVP vastgesteld. Daarvoor zijn onder meer verkeerstellingen, ongevalsgegevens en meldingen van inwoners geanalyseerd. Daarnaast kregen we advies van bijvoorbeeld dorpsverenigingen, hulpdiensten, de landbouwsector, ouderenorganisaties en natuurlijk veel inwoners.

Geef uw mening

U kunt het concept-GVVP bekijken en tot en met 20 februari 2019 een reactie geven (onder vermelding van 'GVVP'). Die nemen we mee bij het definitief maken van het plan. Op basis van het vastgestelde plan gaan we de komende jaren verkeersmaatregelen nemen.  

Meer informatie