Ga naar de inhoud

Verkeer en wegenonderhoud

De gemeente onderhoudt de meeste wegen in de gemeente en inspecteert jaarlijks alle verhardingen (wegen, pleinen, voetpaden, parkeerstroken e.d.). Structureel vindt er onderhoud plaats.

Schade aan de weg

Schade aan de weg kunt u doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum.

Meer informatie