Ga naar de inhoud

Verkeer en wegenonderhoud

De gemeente onderhoudt de meeste wegen in de gemeente en inspecteert jaarlijks alle verhardingen (wegen, pleinen, voetpaden, parkeerstroken e.d.). Structureel vindt er onderhoud plaats.

Wegwerkzaamheden

Bekijk de:

Schade aan de weg

Schade aan de weg kunt u doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) staat omschreven hoe de gemeente Borger-Odoorn omgaat met verkeer en vervoer. In oktober 2019 is een nieuw GVVP vastgesteld. Daarvoor zijn onder meer verkeerstellingen, ongevalsgegevens en meldingen van inwoners geanalyseerd. Daarnaast kregen we advies van bijvoorbeeld dorpsverenigingen, hulpdiensten, de landbouwsector, ouderenorganisaties en natuurlijk veel inwoners. Dit heeft geleid tot een beleidsplan dat gedragen wordt door de meeste inwoners, organisaties en bedrijven.

Het GVVP kunt u bekijken via deze link: Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Borger-Odoorn 2019-2029

Meer informatie