Ga naar de inhoud

Borgerderweg

Aanwonende van de Borgerderweg in Odoorn hebben bij de gemeente gevraagd of de plannen voor de aanpassing aan de Borgerderweg die nu in uitvoering zijn te wijzigen. Omdat het plan in 2018 breed met alle aanwonenden is gedeeld, wil de wethouder graag weten hoe de aanwonende tegen het wel of niet wijzigen van de plannen aankijkt. Dit is gedaan door het houden van een digitale enquête  vanwege de geldende coronamaatregelen. De enquete kon worden ingevuld tot 7 december jl. 

De volgende keuze is voorgelegd:

1. Of nu de komgrensmaatregel als drempelplateau uitvoeren

2. Of nu geen komgrensmaatregel nemen en pas een nieuwe passende komgrensmaatregel ontwerpen en realiseren op het moment dat op de Borgerderweg in Odoorn 30 km/u wordt ingevoerd. Dat kan echter nog wel enige jaren duren. 

De gemeente heeft 30 adressen aangeschreven aan de Borgerderweg om de mening te peilen. Hiervan hebben 19 adressen de enquête ingevuld en unaniem werd gekozen voor optie 2 om nu geen komgrensmaatregel te nemen.