Ga naar de inhoud

Exloërweg

Voor de Exloërweg in Valthe tussen de Hondsrugweg en de Weerdingerweg, werken wij aan een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De veiligheid van de fietser vinden we in dit plan erg belangrijk. Daarnaast houden we ook rekening met de uitgangspunten in het Gemeentelijke Verkeer- en vervoersplan. Dit GVVP kunt u op deze pagina lezen.

Voor dit plan zijn 2 varianten uitgewerkt waarbij de fietser centraal staat. Het gaat om een variant met een vrijliggend fietspad en om een variant fietsstroken op de rijbaan. 

De varianten zijn op 23 november 2021 met een afvaardiging van de Dorpsbelangen en de werkgroep Valtherschans besproken. Voor de aanwonenden van de Exloërweg is op 30 november 2021 een avond georganiseerd. Door met elkaar in gesprek te gaan over deze varianten kunnen wij de varianten verbeteren. De uitkomst van de gesprekken hebben de politiek geholpen in het kiezen van een voorkeursvariant. 

De tekeningen van de varianten vind u hier:

- inrichtingsvariant met fietsstroken op de weg

- inrichtingsvariant met een vrijliggend fietspad 

De resultaten opgehaald uit de informatie avond met de aanwonende vindt u hier

Tijdens de terugkoppeling met de verantwoordelijke wethouders, hebben zij aangegeven verder te gaan met de voorkeursvariant van de vrijliggende fietspaden. Om tot een definitief plan te komen zal de gemeentelijke organisatie verder onderzoek doen naar de haalbaarheid.