Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2019

In mei wordt het definitieve onderhoudsprogramma vastgesteld. Tot nu toe zijn de volgende werkzaamheden al bekend. 

Wegen

  • Noorderdiep (Kerklaan – Drentse Mondenweg) Nieuw Buinen: verbeteren van het asfaltwegdek, verbeteren afwatering, verkeersmaatregelen. Planning: mei-juni 2019.
  • Oude Dijk (Buinerweg – Exloerveen) Exloo/2e Exloermond: aanbrengen deklaag. Planning mei-juni 2019.
  • Plaatselijk verbeteren van voetpaden. Planning: maart-september 2019.
  • Vijver Hunzedal Borger: herstraten voetpaden. Planning: augustus 2019.
  • Glaslaan Nieuw Buinen (parkeerplaatsen en voetpad). Planning: maart-april 2019

Openbare verlichting

  • Borger (Torenlaan), tevens herstelwerkzaamheden bestrating. Planning: januari-maart 2019. 
  • Borger/Westdorp (Westdorperstraat/Borgerderstraat): Planning februari-maart 2019.
  • Derde fase Openbare verlichting buitengebied. Planning: februari-april 2019.