Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2019

Valthe

 • Weerdingerweg: onder een deel van de Weerdingerweg bevindt zich een diepe veensliert. Jaarlijks ontstaan lichte verzakkingen in de weg. De extreme droogte van 2018 heeft ook gezorgd voor ernstige verzakkingen. Deze worden gerepareerd. Tijdelijk geldt een snelheidsbeperking van 50 km. Planning: juli.
 • Fietspad langs de Weerdingerweg: het asfalt is ernstig gescheurd, deels door boomwortels en deels door afschuiving van het asfalt. Enkele delen zijn in het verleden al vervangen door beton. Met dit project worden de resterende delen ook uitgevoerd in beton.
  Planning: medio september.

Nieuw-Buinen

 • Glaslaan: vanwege de aansluiting van de windmolens heeft Enexis een middenspanningskabel gelegd in de parkeerstrook, groenstrook en het voetpad langs de Glaslaan. Het voetpad is in onderhoud bij de gemeente Stadskanaal, de parkeerstrook en de groenstrook zijn in onderhoud bij de gemeente Borger-Odoorn. De kwaliteit van het groen en de bestrating was zo slecht dat samen met Stadskanaal is besloten deze te verbeteren.
  Planning: medio mei.
 • Noorderdiep (Mondenweg - Kerklaan): Renovatie aan de weg, verbeteren afwatering, vernieuwde openbare verlichting en aanpassing van de aansluiting Noorderdiep/Kerklaan.
  Planning: juni.

2e Exloërmond

 • Exloërkijl zuid/Kijlstraat: het rode asfalt op deze kruising wordt vervangen.
  Planning: medio juli.
 • Fietspad langs het Zuiderdiep (gemeentegrens - huisnr. 374): Het hele fietspad tussen de gemeentegrens met Stadskanaal en de Drentse Mondenweg staat op de meerjarenplanning vanwege de slechte kwaliteit. het gedeelte tussen de gemeentegrens met Stadskanaal en huisnummer 374 is het slechtst. Het pad kampt met ernstige opdrukking van boomwortels en scheurvorming. In 2019 wordt het asfalt vervangen door beton.
  Planning: medio september.
 • Noorderdiep 2e Exloërmond: drie klinkergedeelten van het Noorderdiep zijn nog van slechte kwaliteit. Deze delen worden herstraat. Ook wordt het Noorderdiep ingericht als 30 km-zone.
  Planning: oktober.

Valthermond

 • Valtherdijk: in 2018 is de monitoring van de proefvakken met verschillende wegdektypen langs de Valtherdijk afgerond. Alle slechte vakken worden opgeruimd en de weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltconstructie.
  Planning: eind september.
 • Valtherdijk (nabij Valtherblokken-zuid): dit klinkergedeelte van de Valtherdijk kampt aan één zijde met ernstige spoorvorming. Dit deel wordt herstraat.
  Planning: medio juni.

Exloërveen

 • Boermastreek: onder de weg bevinden zich diepe veenlagen. Deze liggen zo diep dat ontgraven geen optie is. Door inklinking van het veen zakt de weg enkele centimeters per jaar. Grote delen van de asfaltweg zijn al vervangen door beton om de druk op het onderliggende veen te verminderen. Mede door de grote droogte van 2018 is de veenlaag extra gaan inklinken met grote verzakkingen tot gevolg. Vanuit verkeersveiligheid worden de ernstigst verzakte asfalt- en betondelen vervangen door een verharding van betonsteen.
  Planning: medio september.

Exloo

 • Fabrieksstraat: het gedeelte tussen de Buinerweg en de Molenweg wordt herstraat. Ook de kruising met de Molenweg wordt verkeersveiliger ingericht.
  Planning: medio september.
 • Oude Dijk (komgrens Exloo - 2e Exloërmond): de weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag en één bocht wordt aangepast.
  Planning: medio juni.
 • Hofakkersweg: aanbrengen van nieuwe LED-verlichting.
  Planning: september.

Borger

 • Strengenweg: herstraten van het deel tussen de Stroetendijk en Aan de Strengen.
  Planning: september.
  Raadpleeg hier de definitieve tekeningen in pdf formaat.
  - tekening 1
  - tekening 2
  - tekening 3
 • Koesteeg/Kruisstraat: herstraten en aanbrengen van nieuwe openbare verlichting. De goten wateren niet goed af en de klinkers zijn zeer oneffen. Extra aandacht wordt gegeven aan de inrichting van het Brinkje en de parkeergelegenheid van de pizzeria.
  Planning: medio september.

Buinen

 • Fietspad langs de Voorbosweg: de eerste 400 meter vanaf de Nijesweg is zeer slecht door de vele boomwortelopdrukkingen. Het asfalt wordt vervangen door beton.
  Planning: medio september.

Odoorn

 • Fietspad langs de Schaapstreek: dit asfaltfietspad kampt met veel boomwortelopdrukkingen, tussen het hekwerk nabij de N34 en de overgang met de keienweg. Daardoor is het fietscomfort zeer slecht. Het asfalt wordt vervangen door beton.
  Planning: medio september.

Ees

 • Fietspad langs Bodenpad: het asfalt van dit toeristische fietspad door de staatsbossen is helemaal op door ouderdom. Schollen laten los en laten gaten achter. Het pad moet worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om het gedeelte tussen de Exloërweg en bosperceel nummer 105 (nabij het hunebed).
  Planning: medio juli.

Klijndijk

 • Zijtak/Hoofdweg: herstraten van de drempel in de hoofdroute tussen Klijndijk en Odoorn.
  Planning: juli.

Ellertshaar

 • Boslaan (Kanaalstraat - boerderij minicamping): herstraten.
  Planning: medio oktober.