Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2020

 

Het definitieve onderhoudsprogramma voor 2020 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder treft u de werken aan die in 2020 worden uitgevoerd.
De projecten die in 2019 zijn gestart, maar nog doorlopen in 2020, treft u eveneens aan in deze lijst.

 2e Exloërmond 

2e Valthermond

 • Vetstukkermond: het verbeteren van de asfaltweg tussen de weg 2e Valthermond en de gemeentegrens bij Ter Apel.
  Planning: september 2020.

Borger

 • Koesteeg/Kruisstraat: herstraten en aanbrengen van nieuwe openbare verlichting. De goten wateren niet goed af en de klinkers zijn zeer oneffen. Extra aandacht wordt gegeven aan de inrichting van het Brinkje en de parkeergelegenheid van de pizzeria.
  Definitief plan
  Planning: Voorjaar 2021
 • Brinkstraat/Gang/Bloemdijk/Slieten: het aanbrengen van een regenwaterriool en het herstraten van (delen) van deze wegen. Het werk wordt in combinatie uitgevoerd met vervangingswerkzaamheden van kabels en leidingen.
  Planning: oktober 2020 - jan. 2021.
 • Julianastraat/Hunzedal: het aanbrengen van een regenwaterriool en het verbeteren van (delen) van deze wegen. Ook wordt de weg voorzien van extra voorzieningen voor fietsers.
  Planning: augustus - november 2020.
  Faseringstekening
 • Rotonde Borger: aanbrengen fietsvoorziening nabij De Weme.
  Planning: september 2020. 

Bronnegerveen

 • Gasselterstraat: het herstraten van twee wegvakken tussen de Spoorstraat en de Lemenweg. Tevens wordt de weg ingericht als 60 m-zone.
  Planning: september - november 2020.

Buinerveen

 • Parkeerplaatsen ijsbaan en voetbalvereniging: het herstraten van de parkeerplaats van de ijsbaanvereniging en de parkeerplaats van de voetbalvereniging in Buinerveen. Het project wordt uitgevoerd op verzoek en in samenwerking met Dorpsbelangen Buinerveen.
  Planning: mei - juni 2020.

Eeserveen

 • Boslaan: Herstraten van het gedeelte tussen de Kanaalstraat en de boerderij/minicamping
  Planning: maart 2020

Exloo

Klijndijk

 • Klijnstraat: het herstraten van het (smalle) parallelweggetje nabij Klijnstraat 10.
  Planning: augustus 2020.

Nieuw Buinen

 • Noorderdiep: het verbeteren van de (water)goot en het asfalt tussen de Molenlaan en de Drentse Mondenweg. Tevens wordt de weg ingericht als 30 km-zone.
  Planning: december 2020 - mei 2021.
 • Sportlaan: hoge beplanting wordt omgevormd naar gazon.
  Planning: oktober 2020.

Odoornerveen

 • Manrohwijk: het herstraten van het klinkergedeelte tussen de Noordzijde en de Achterweg.
  Planning: juni-juli 2020.

Valthermond

 • 72e Laan: het verbeteren van de (water)goot, het asfalt en de verlichting. Tevens wordt in samenwerking met de aanwonenden een groenparkje aangelegd.
  Planning: oktober - november 2020.
 • Valtherblokken-noord: het herstraten van de weg tussen de aansluiting Zuiderdiep en de Dreef. Ook worden enkele bomen aangeplant.
  Planning: oktober - december 2020.
 • Zuiderdiep: het vervangen van kabels en leidingen tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen.
  Dit jaar wordt met de aanwonenden gewerkt naar een nieuwe inrichting van dit weggedeelte. Uitvoering hiervan staat gepland voor 2021.
  Inmiddels is onder de aanwonenden van het Zuiderdiep een enquête gehouden. De resultaten kunt u hieronder inzien.
  Resultaten enquête

  Voor meer informatie: www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond

  Indien u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met de heer P. Postema van de cluster REAL, tel: 14 0591 of via gemeente@borger-odoorn.nl

Openbare verlichting

 • Noorderdiep 2e Exloërmond: verbeteren/vernieuwen van lichtmasten.
  Planning: september 2020.

 • Fabrieksstraat Exloo: verbeteren/vernieuwen van lichtmasten.
  Planning: september 2020.

 • Dilweg e.o. Odoorn: verbeteren/vernieuwen van lichtmasten.
  Planning: jan-feb 2020

 • Vierde fase Openbare verlichting buitengebied. Planning: okt-nov 2020.

Hebt u vragen over bovenstaande projecten? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer P. Postema of de heer M. Kappen van de cluster REAL. Of stuur een mail naar gemeente@borger-odoorn.nl.