Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2021

Het onderhoudsprogramma voor 2021 is nog niet helemaal bekend. Medio juni beslist het college over het definitieve programma.

Hieronder treft u de werken aan die tot nu toe bekend zijn.
De projecten die in 2020 zijn gestart, maar nog doorlopen in 2021, treft u eveneens aan in deze lijst. 

Borger

 • Koesteeg/Kruisstraat: herstraten en aanbrengen van nieuwe openbare verlichting. De goten wateren niet goed af en de klinkers zijn zeer oneffen. Extra aandacht wordt gegeven aan de inrichting van het Brinkje en de parkeergelegenheid.
  Definitief uitvoeringsplan
  Planning: oktober - december 2021
 • Brinkstraat/Gang/Bloemdijk/Slieten/Kruisstraat: het aanbrengen van een regenwaterriool en het herstraten van (delen) van deze wegen. Het werk wordt in combinatie uitgevoerd met vervangingswerkzaamheden van kabels en leidingen.
  Planning: oktober 2020 - juli 2021.  

Bronnegerveen

 • Gasselterstraat: het herstraten van twee wegvakken tussen de Spoorstraat en de Lemenweg. Tevens wordt de weg ingericht als 60 m-zone.
  Planning: september - februari 2021.

Exloo

 • Fabrieksstraat: het gedeelte tussen de Molenweg en de Hoofdstraat wordt herstraat. Ook wordt onderhoud gepleegd aan de bomen en de waterleiding.
  Planning: februari - juli 2021.
  Bekijk hier de definitieve uitvoeringstekening.

Klijndijk

Nieuw Buinen

Valthermond 

 • Valtherblokken-noord: het herstraten van de weg tussen de aansluiting Zuiderdiep en de Dreef. Ook worden enkele bomen aangeplant.
  Planning: oktober - februari 2021.
 • Zuiderdiep: het vervangen van kabels en leidingen tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen.
  Dit jaar wordt met de aanwonenden gewerkt naar een nieuwe inrichting van dit weggedeelte. Uitvoering hiervan staat gepland voor 2021.
  Inmiddels is onder de aanwonenden van het Zuiderdiep een enquête gehouden. De resultaten kunt u hieronder inzien.
  Resultaten enquête

  Voor meer informatie: www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond

  Indien u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met de heer P. Postema van de cluster REAL, tel: 14 0591 of via gemeente@borger-odoorn.nl

Openbare verlichting

Hebt u vragen over bovenstaande projecten? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer P. Postema of de heer M. Kappen van de cluster REAL. Of stuur een mail naar gemeente@borger-odoorn.nl.