Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2021

Het definitieve onderhoudsprogramma voor 2021 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder treft u de werken aan die in 2021 worden uitgevoerd.
De projecten die in 2020 zijn gestart, maar nog doorlopen in 2021, treft u eveneens aan in deze lijst. 

2e Exloërmond 

 • Zuiderdiep: het asfalt fietspad tussen de Drentse Mondenweg weg huisnummer 374 wordt omgevormd tot een betonfietspad.
  Planning: Oktober 2021 – November 2021

Buinen

 • Voorbosweg: herstraten van het gedeelte tussen de bebouwde komgrens en de Oude Exloërweg. Een deel wordt geheel herstraat, een deel plaatselijk.
  Planning: September 2021 – Oktober 2021

Buinerveen

 • Hoofdstraat/Zuiderdiep: de gemeente wil in 2022 de weg, het fietspad, het voetpad en de parkeerstrook geheel reconstrueren. Plannen hiervoor worden in 2021 in samenwerking met de aanwonenden gemaakt. In 2021 verbeteren Enexis en de WMD hun leidingen.
  Meer informatie en tekeningen op: www.borger-odoorn.nl/hoofdstraatbuinerveen
  Planning: Juli 2021 – Maart 2022

Borger

 • Koesteeg/Kruisstraat: herstraten en aanbrengen van nieuwe openbare verlichting. De goten wateren niet goed af en de klinkers zijn zeer oneffen. Extra aandacht wordt gegeven aan de inrichting van het Brinkje en de parkeergelegenheid van de pizzeria.
  Ook wordt een regenwaterriool aangelegd.
  Planning: Oktober 2021 – December 2021
 • Brinkstraat/Gang/Bloemdijk/Slieten: het aanbrengen van een regenwaterriool en het herstraten van (delen) van deze wegen. Het werk wordt in combinatie uitgevoerd met vervangingswerkzaamheden van kabels en leidingen.
  Planning: juli 2020 - augustus 2021

Drouwen

 • Steenhopenweg: het resterende gedeelte van het fietspad door het bos, tussen de Veldweg en de kruising met het fietspad naar ’t Nije Hemelriek wordt omgevormd tot een beton fietspad.
  Planning: Oktober 2021 – November 2021
 • Hoofdstraat/Alinghoek: de kruising van deze twee wegen wordt opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Inrichting vindt plaats in overleg met aanwonenden en belanghebbenden.
  Planning: nog niet bekend

Exloo

 • Fabrieksstraat: het gedeelte tussen Molenweg en de Hoofdstraat wordt herstraat. Het groen wordt aangepast en parkeervoorzieningen verbeterd.
  Planning: februari 2021 – juli 2021.
  Bekijk hier de definitieve uitvoeringstekening incl. verlichting

Klijndijk

 • Melkweg: het gedeelte tussen de rotonde Hoofdstraat en de bebouwde komgrens richting Valthe wordt opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Ook wordt een klein deel ingericht als 30 km-zone.
  Voor meer informatie: www.borger-odoorn.nl/melkweg
  Planning: September 2021 – November 2021 

Nieuw Buinen

 • Noorderdiep: het verbeteren van de (water)goot en het asfalt tussen de Molenlaan en de Drentse Mondenweg. Tevens wordt de weg ingericht als 30 km-zone.
  Lees hier meer over de renovatie van het Noorderdiep.
  Planning: mei 2021 - juli 2021.
 • Parklaan: Het gedeelte tussen het Dwarsdiep en de Begoniastraat wordt herstraat en voorzien van een nieuwe fundering. De kruising Parklaan/Begoniastraat wordt opnieuw ingericht
  Planning: 16 augustus - eind september 2021
 • Rozenlaan: Een gedeelte van de rijbaan tussen het Dwarsdiep en de Parklaan wordt herstraat.
  Planning: september 2021

Valthermond

 • Zuiderdiep: reconstructie van de weg, parkeerplaats en voetpad tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen. Ook de aanliggende bruggen worden opgeknapt.
  Uitvoering: september 2021 - maart 2022.
  Meer informatie en tekeningen op: www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond
 • Rooilaan: Het voetpad tussen de Vrijheidslaan en de Wilhelminalaan wordt herstraat
  Planning: augustus 2021 – september 2021

Openbare verlichting

 • OV Doorsnee west en Doorsnee oost in Valthermond: bijplaatsen en verbeteren verlichting
  Planning: november 2021 
 • OV Boekweitstraat in Tweede Exloërmond: bijplaatsen en verbeteren verlichting.
  Planning: november 2021 
 • OV Oude Kampenweg Exloo: verbeteren verlichting
  Planning: november 2021 
 • Verduurzaming algemeen: vervangen van oude armaturen door nieuwe en daar waar nodig bijplaatsen en verplaatsen van masten binnen de bebouwde kom.
  Planning: november 2021

Heeft u vragen over bovenstaande projecten? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer P. Postema of de heer M. Kappen van de cluster REAL. Of stuur een mail naar gemeente@borger-odoorn.nl