Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2022

Het is nog niet precies bekend welke wegen in 2022 worden gerenoveerd. Op dit moment worden de wegen geïnspecteerd. Daarna wordt het wegenonderhoudsprogramma voor 2022 vastgesteld. Zodra dit bekend is (medio mei) 2022) kunt u de verschillende projecten vinden op deze pagina.

De projecten die in 2021 zijn gestart, maar nog doorlopen in 2022, treft u hieronder aan: 

2e Exloërmond 

 • Zuiderdiep: het asfalt fietspad tussen de Drentse Mondenweg weg huisnummer 374 wordt omgevormd tot een betonfietspad.
  Planning: Oktober 2021 – Januari 2022

Buinerveen

 • Hoofdstraat/Zuiderdiep: de gemeente wil in 2022 de weg, het fietspad, het voetpad en de parkeerstrook geheel reconstrueren. Plannen hiervoor worden in samenwerking met de aanwonenden gemaakt. Ook Enexis en de WMD verbeteren hun leidingen.
  Meer informatie en tekeningen op: www.borger-odoorn.nl/hoofdstraatbuinerveen
  Planning: Januari 2022 – Maart 2023

Borger

 • Koesteeg/Kruisstraat: herstraten en aanbrengen van nieuwe openbare verlichting. De goten wateren niet goed af en de klinkers zijn zeer oneffen. Extra aandacht wordt gegeven aan de inrichting van het Brinkje en de parkeergelegenheid van de pizzeria.
  Ook wordt een regenwaterriool aangelegd.
  Planning: Oktober 2021 – Januari 2022

Nieuw Buinen

 • Noorderdiep: het verbeteren van de (water)goot en het asfalt tussen de Molenlaan en de Drentse Mondenweg. Tevens wordt de weg ingericht als 30 km-zone en wordt de verlichting verbeterd.
  Lees hier meer over de renovatie van het Noorderdiep.
  Planning: mei 2021 – februari 2022.

Valthermond

 • Zuiderdiep: reconstructie van de weg, parkeerplaats en voetpad tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen. Ook de aanliggende bruggen worden opgeknapt.
  Uitvoering: september 2021 - april 2022.
  Meer informatie en tekeningen op: www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond

Openbare verlichting

 • OV Doorsnee west en Doorsnee oost in Valthermond: bijplaatsen en verbeteren verlichting
  Planning: februari 2022 
 • OV Boekweitstraat in Tweede Exloërmond: bijplaatsen en verbeteren verlichting.
  Planning: februari 2022 
 • OV Oude Kampenweg Exloo: verbeteren verlichting
  Planning: februari 2022 
 • Verduurzaming algemeen: vervangen van oude armaturen door nieuwe en daar waar nodig bijplaatsen en verplaatsen van masten binnen de bebouwde kom.
  Planning: februari 2022

Heeft u vragen over bovenstaande projecten? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer P. Postema of de heer M. Kappen van de cluster REAL. Of stuur een mail naar gemeente@borger-odoorn.nl