Ga naar de inhoud

Wegenonderhoudsprogramma 2022

Hieronder staat vermeld welke wegen en fietspaden in 2022 worden gerenoveerd. De projecten die in 2021 zijn gestart, maar nog doorlopen in 2022, treft u ook aan: 

Exloo

 • Fietspad langs Exloërweg (komgrens Odoorn – parkeerplaats bij de Leewalweg): Dit fietspad wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
  Planning: Juli 2022
 • Oostvleddersdijk Exloo: De klinkers worden vervangen door beton.
  Planning: n.t.b. 

Eeserveen

 • Kanaalstraat (Bosweg – Groene Dijk): Herstraten van de bestaande klinkers op een nieuwe fundering.
  Planning: Juli 2022 

Buinen

 • Eilandenweg (Hoofdstraat – 200 m noordelijk): Het weggedeelte wordt herstraat en voorzien van een nieuwe fundering.
  Planning: Juli 2022 

Buinerveen

 • Hoofdstraat/Zuiderdiep: De weg, het fietspad, het voetpad en de parkeerstrook wordt geheel gereconstrueerd. Plannen hiervoor worden in samenwerking met de aanwonenden gemaakt. Ook Enexis en de WMD verbeteren hun leidingen.
  Meer informatie en tekeningen op: www.borger-odoorn.nl/hoofdstraatbuinerveen
  Planning: Augustus 2022 – September 2023

Exloo/Valthe

Klijndijk

 • Afslag Hoofdweg N34: Betreft het fysiek afsluiten van de Hoofdweg (tussen afslag Emmen-Noord en Klijndijk) voor doorgaand verkeer.

Planning: Juli 2022

Nieuw Buinen

 • Begoniastraat (2/3e weg – Parklaan): Deze weg wordt herstraat en deels nieuw ingericht. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting. Ook worden enkele bomen, de groensingel en het gras (deels) vernieuwd.
  Planning: September – Oktober 2022
 • Parklaan (parallelweg 28 t/m 60): Herstrating van dit weggedeelte wordt gecombineerd met de werkzaamheden aan de Begoniastraat. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting.
  Planning: September – Oktober 2022
 • Dwarskade: Met dit project wordt de positie van de fiets verbeterd door de Dwarskade her in te richten als fietsstraat.
  Planning: n.t.b. 

Tweede Valthermond

 • Dikbroeken-oost (Dr. Mondenweg – 2e Valthermond): Deze weg vormt de verbinding tussen de Drentse Mondenweg naar de Westerstraat in Ter Apel in 2e Valthermond. Het project voorziet in het opknappen van de weg en de aanliggende graskeienstrook. Eventueel te nemen verkeersmaatregelen worden nog nader uitgewerkt.
  Planning: September – Oktober 2022 

Valthermond

 • 49e Laan: De afwatering van de weg wordt verbeterd door het aanleggen van nieuwe molgoten. Tevens wordt het asfaltwegdek voorzien van een nieuwe deklaag.
  Planning: Juli 2022 

Openbare verlichting

 • OV Oude Kampenweg Exloo: verbeteren verlichting
  Planning: november 2022 
 • Verduurzaming algemeen: vervangen van oude armaturen door nieuwe en daar waar nodig bijplaatsen en verplaatsen van masten binnen de bebouwde kom.
  Planning: november 2023

Heeft u vragen over bovenstaande projecten? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer R. Braam of de heer M. Kappen van de cluster REAL. Of stuur een mail naar gemeente@borger-odoorn.nl