Ga naar de inhoud

Werk en inkomen

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Dit is het uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB). Lukt dat niet én zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van de gemeente om te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Bijzondere bijstand

Minimavoorzieningen
Voor inwoners met een laag inkomen en een gering vermogen heeft de gemeente ook verschillende minimavoorzieningen.

Meer informatie
Voor vragen op het gebied van werk en inkomen kunt u contact opnemen met:
Werkplein Zuidoost-Drenthe
Telefoon 14 0591 (spreek in “Emmen”, vraag naar het Werkplein)
Bezoekadres: Verlengde spoorstraat 2, 7811 GA Emmen
Postadres: Postbus 30011, 7800 RA Emmen
De balie van het Werkplein is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.