Ga naar de inhoud

Samenwonen, inwonen of inwonen bij ouders

Bij inwoning of samenwoning moet u een schriftelijke verklaring overleggen, waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. Deze verklaring is standaard opgenomen op het aangifteformulier voor adreswijziging maar is ook als apart formulier verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs.