Ga naar de inhoud

Advies en Meldpunt OGGz

 

Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ. De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.  

Maakt u zich zorgen, bel dan met het Advies en Meldpunt OGGZ: 088 - 24 60 240

Dit nummer is van GGD Drenthe, meer informatie [link: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/advies-en-meldpunt-oggz/

Familievertrouwenspersoon

 Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen: [link: www.familievertrouwenspersonen.nl]

 

 

 

Download meer informatie over OGGZ voor betrokkenen en voor professionals.