Ga naar de inhoud

GGD Drenthe

GGD Drenthe beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Drenthe. De ontwikkeling van de jeugd van vier tot negentien is een speciaal aandachtsgebied. Ook wordt er gewerkt aan preventie, signalering en bestrijding van risico's voor de algemene volksgezondheid. Bovendien is er aandacht voor infectieziekten. U kunt zich bij de GGD onder meer laten adviseren en vaccineren tegen infectieziekten. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland gaat. De GGD doet ook onderzoek, voorlichting en advisering voor de Drentse gemeenten over de ontwikkeling van hun gezondheidsbeleid.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Drenthe geeft advies en biedt ondersteuning aan inwoners en professionals die te maken hebben met vermoedens of situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis Drenthe brengt waar nodig hulp op gang, doet onderzoek en werkt aan het herstel van veiligheid op korte en lange termijn. Het advies- en meldpunt werkt onder de verantwoordelijkheid van GGD Drenthe voor de Drentse gemeenten, en sluit aan bij lokale netwerken, instellingen en zorgprofessionals zoals centra voor jeugd en gezin, scholen, wijk- en buurtteams.

Contact
Voor advies en melding van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u bellen met het gratis landelijke telefoonnummer 0800 2000. Na het inspreken van uw woonplaats wordt u doorgeschakeld naar Veilig Thuis Drenthe. Is er in uw omgeving sprake van geweld? Kijk dan ook eens op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.