Zonneparken

In onze gemeente zijn en worden diverse zonneparken ontwikkeld. Dat zijn velden waarop grote aantallen zonnepanelen worden geplaatst om duurzaam energie mee op te wekken.

Plannen in ontwikkeling

Vanuit het beleidsplan 'Zonneoogst' geeft de gemeente voor de periode 2018-2020 ruimte aan een beperkt aantal zonneparken: 10 keer 1-5 hectare en 2 keer 5-60 hectare. Binnen die ruimte zijn momenteel de volgende parken in ontwikkeling:

  • Exloo, op percelen ten oosten van de kern Exloo en ten zuiden van de Oude Dijk (circa 59 hectare), initiatiefnemer Groenleven (bestemmingsplan vastgesteld op 11 oktober 2018)
  • Westdorp, op een perceel in de kruising aan de Groenedijk en de Kanaalstraat en op circa 280 meter ten noorden van dit perceel een aantal percelen ten westen van de Kanaalstraat (2x 5 hectare), initiatiefnemer Lightsource (bestemmingsplan vastgesteld op 11 oktober 2018)
  • Buinerveen, Paardentangendijk op de percelen ten zuidoosten van de provinciale weg N374 en ten noordwesten van de Paardentangendijk (circa 41 hectare), initiatiefnemer PowerField (bestemmingsplan vastgesteld op 11 oktober 2018)
  • Buinen, op percelen ten noorden van de Kanaalstraat en de N374, tussen de kernen Buinen en Buinerveen (circa 5 hectare), initiatiefnemer particulier samen met Hooghweg Energy (bestemmingsplan vastgesteld op 11 oktober 2018)
  • Valthermond, M2883 en M3006 op de percelen ten noorden van de kern Valthermond, in de zuidoosthoek van de kruising Valtherblokken-Noord en De Dreef (2x 5 hectare), initiatiefnemer KiesZon (bestemmingsplan vastgesteld op 18 oktober 2018)
  • Drouwenermond, ten westen van de kruising N374 en de Drentse Mondenweg (5 hectare), initiatiefnemer particulier samen met Tenacity (ontwerp-bestemmingsplan ter inzage tot en met 5 juni 2019)
  • Nieuw-Buinen, ten westen van het Buinerhornse bos tussen Tweederdeweg-Noord en de N374 (5 hectare), initiatiefnemer particulier (ontwerp-bestemmingsplan ter inzage tot en met 5 juni 2019)
  • Buinerveen, op een perceel achter Noorderstraat 49, ten zuiden van N374 (5 hectare), initiatiefnemer particulier samen met Buist Solar (nog geen bestemmingsplan ingediend)

Daarnaast was de ontwikkeling van een aantal initiatieven al gestart voordat het beleidsplan 'Zonneoogst' werd vastgesteld. Deze vallen buiten de kaders van het beleidsplan:

  • Nieuw-Buinen, op de voormalige vloeivelden van Avebe (circa 100 hectare), initiatiefnemer Hoornstra B.V. / Avebe (bestemmingsplan vastgesteld op 19 oktober 2018)
  • Borger, bij de wijk Daalkampen (circa 20 hectare), initiatiefnemer particulier samen met Groenleven (bestemmingsplan vastgesteld op 11 oktober 2018)

Beleid

In december 2017 heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld voor grootschalige zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn. U kunt het beleidsplan en de bijbehorende bijlagen bekijken en downloaden.