Archeologie

Op de Hondsrug, in het Hunzendal en de Veenkoloniën liggen bijzondere resten van vroeger. Een klein deel van de vroegste geschiedenis kunt u nog zien in het landschap. Denkt u bijvoorbeeld aan hunebedden of grafheuvels. Maar er ligt ook nog veel in de bodem. We noemen dit het archeologisch bodemarchief. Archeologie is een van de kwaliteiten van ons landschap. Wij willen dit graag behouden, respecteren en versterken.

Archeologische kaarten

Wij moeten bij bestemmingsplannen rekening houden met archeologie. Dat staat in de wet.

De boven- en ondergrondse archeologie van onze gemeente kunt u zien op de archeologische verwachtingen- en beleidskaart. De kaart is een overzicht van archeologische waarden. Van waarden die bekend zijn of die we verwachten. Aan deze waarden hebben we beleidsregels gekoppeld. U kunt op de kaart zien waar er archeologische waarde in de bodem zit. En welke waarde het is.

Wilt u in de grond graven? Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning of een stal? Dan kunt u op de kaart zien of u dan ook een archeologisch onderzoek moet laten doen. De kosten van dit onderzoek zijn voor degene die het onderzoek start.

Meer informatie