Toegankelijkheid

Wij streven ernaar onze online informatie en dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken. In overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid willen we dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken. De toegankelijkheidsverklaring op deze pagina is van toepassing op de inhoud van www.borger-odoorn.nl. De andere gemeentelijke toegankelijkheidsverklaringen zijn te vinden op het overzicht toegankelijkheidsverklaringen.

De website www.borger-odoorn.nl is in september 2022 vernieuwd. De techniek is getoetst op digitale toegankelijkheid en voldoet aan de eisen. Een nader onderzoek naar de overige punten volgt eind 2022.

Deze verklaring is opgesteld op 21 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.