Besluiten burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vergadert bijna elke week. Het college neemt besluiten over voorstellen. Deze besluiten vindt u in de openbare besluitenlijsten.

De besluitenlijsten van de laatste weken staan op deze website. Wilt u de PDF bekijken? Ga dan naar de website van de gemeenteraad.

Zoekt u besluitenlijsten ouder dan 6 weken? Kijk dan in het archief van onze website.