Beter lezen en schrijven

In Drenthe wonen ongeveer 7.000 mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven en meer dan 60.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is niet aan iemand te zien of hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven. Het gaat om jonge mensen en oudere mensen, mannen en vrouwen, rijk en arm.

Wat doen wij hieraan?

Taalhuis Borger-Odoorn

Het Taalhuisexterne-link-icoon is er voor inwoners die beter willen leren lezen en schrijven. Dat kan bijvoorbeeld met een Taalmaatje. Dat is een vrijwilliger die je helpt om beter Nederlands te lezen, luisteren of te spreken. Het maakt daarbij niet uit of Nederlands je moedertaal is of niet. Ook als je aan de slag wilt met computers, smartphones en tablets kun je gratis bij het Taalhuis terecht. 

Lees- en schrijfcursussen Drenthe College

Het Drenthe Collegeexterne-link-icoon verzorgt speciale lees- en schrijfcursussen voor volwassenen in onze gemeente. Deze cursussen worden in kleine groepjes gegeven. Veel cursisten zijn blij dat ze de cursus zijn gaan volgen. Ze merken ineens dat ze niet de enige zijn. Ook is er uitgebreid aandacht voor iedereen. 

Wat kan ik zelf doen voor een bekende met lees-/ schrijfproblemen?

Vertel dat het helemaal niet raar is dat iemand moeite heeft met lezen of schrijven. Er zijn veel meer mensen met dit probleem. Wijs op de hiervoor genoemde ondersteuningsmogelijkheden. Zeg er ook bij dat het er in die cursussen heel anders aan toe gaat dan vroeger op school. Veel mensen die op latere leeftijd leren lezen en schrijven, ervaren zo’n cursus als een verademing.

Meer informatie