Bezwaar maken tegen aanslagen

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of andere gegevens op u aanslag? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet formeel bezwaar indienen. Als u bezwaar indient, moet u de aanslag wel betalen.

Let op

Officieel bezwaar maken doet u online met uw DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen. Dit zijn algemene voorschriften.

Heeft u nog vragen hierover? Bel dan met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ via telefoonnummer 14-0591.

Beschrijving

Staat de belastingaanslag op uw naam? Of bent u de echtgenoot, erfgenaam of gematigde van degene op wiens naam de aanslag staat? Dan U kunt u bezwaar maken tegen de aanslag van onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de bedrijfsinvesteringszone Borger (BIZ). U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. 

U kunt de onroerendezaakbelasting, WOZ-beschikking en het taxatieverslag digitaal bekijken.

Bent u een bedrijf? Dan kunt u uw onroerendezaakbelasting, WOZ-beschikking en taxatieverslag digitaal bekijken in het WOZ-loket voor bedrijvenexterne-link-icoon. Er is ook een WOZ-loket voor inwonersexterne-link-icoon

Heeft u onvoldoende geld om de aanslag te betalen? Neem over kwijtschelding of een betalingsregeling contact externe-link-icoonop met ons.

Aanvragen

Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u dat digitaal doen.

Heeft u een bezwaar ingediend? Dan ontvangt u een bevestiging per e-mail. 

Bezwaar maken per brief 

Kunt u uw aangifte niet online doen? Dan kunt u bezwaar maken door een brief te sturen. Hierin moet de naam en het adres van de indiener staan, een datum, het aanslagnummer, het belasting aar en een korte motivatie. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Borger-Odoorn, t.a.v. De Heffingsambtenaar, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Maakt iemand anders bezwaar? Als iemand anders voor u bezwaar maakt vragen wij u een machtiging met het bezwaarschrift mee te sturen.

Voorwaarden

Betalen na bezwaar maken

Maakt u bezwaar? Betaal dan toch de aanslag vóór de vervaltermijnen op uw belastingaanslag. Wordt uw bezwaar gedeeltelijk of helemaal toegekend? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Contact

Invulhulp

Vindt u het lastig om zelf een bezwaarschrift te schrijven? De medewerkers van team belastingen helpen u graag met het invullen van uw (WOZ)-bezwaarschrift. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0591 voor één van de inloopmomenten.

Wet en regelgeving