Bezwaar maken tegen aanslagen

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde van uw woning of pand? Neem dan contact met ons op. Bent u het na ons gesprek niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken op uw aanslag. Daar heeft u 6 weken de tijd voor (gerekend vanaf de dagtekening van de aanslag). Ontvangen wij uw bezwaar niet binnen 6 weken? Dan verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Wij behandelen uw bezwaar dan niet inhoudelijk.

Let op

Maakt u bezwaar? Dan moet u de aanslag wel betalen. Bent u het niet eens met een deel van de aanslag? En wilt u dit deel later betalen? Dan kunt u dit in uw bezwaar aan ons vragen. Dat heet een 'verzoek om opschorting'. Vinden wij het goed dat u later betaalt? Dan ontvangt u een brief met de bevestiging.

Beschrijving

Staat de belastingaanslag op uw naam? Of bent u de echtgenoot, erfgenaam of gematigde van degene op wiens naam de aanslag staat? Dan U kunt u bezwaar maken tegen de aanslag van onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de bedrijfsinvesteringszone Borger (BIZ). U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. 

U kunt de onroerendezaakbelasting, WOZ-beschikking en het taxatieverslag digitaal bekijken.

Bent u een bedrijf? Dan kunt u uw onroerendezaakbelasting, WOZ-beschikking en taxatieverslag digitaal bekijken in het WOZ-loket voor bedrijven. Er is ook een WOZ-loket voor inwoners

Heeft u onvoldoende geld om de aanslag te betalen? Neem over kwijtschelding of een betalingsregeling contact op met ons.

Aanvragen

Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u dat digitaal doen.

Heeft u een bezwaar ingediend? Dan ontvangt u een bevestiging per e-mail. 

Lukt het u niet om digitaal bezwaar te maken? Neem dan contact met ons op.

Wet en regelgeving