Bodemsanering melden

Wilt u een stuk grond vrijmaken van bodemverontreiniging? Dat heet bodemsanering. Bij een eenvoudige bodemsanering zijn de kosten voor onderzoek lager en is er geen saneringsplan nodig. Wel dient u een BUS-melding te doen bij de provincie Drenthe. BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringen.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Een eenvoudige bodemsanering is het reinigen van verontreinigde grond op een standaard manier. Voorbeelden hiervan zijn:

  • kleinschalige grondverplaatsing
  • kleine ontgravingen bij woningen
  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Het soort sanering hangt af van hoe verontreinigd de bodem is. Er zijn 3 eenvoudige saneringen:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

Aanvragen

Zo meldt u een eenvoudige bodemsanering:

Voorwaarden

De voorwaarden voor een bodemsanering zijn:

  • U laat de bodemsanering uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

Hoe lang gaat het duren?

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u begint met de bodemsanering.

Het afronden van de bodemsanering meldt u binnen 4 weken.

Wet en regelgeving

Meer informatie