Bosonderhoud gemeente Borger-Odoorn 2024

Variatie in het aantal soorten

Komende periode gaat de Bosgroep Noord-Nederland in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn aan de slag met het onderhoud in verschillende bossen en houtsingels. Onderhoud gebeurt op verschillende manieren. Zo worden sommige bomen gekapt om ruimte te creëren. Hierdoor ontstaat er voldoende licht en ruimte zodat andere bomen en struiken juist weer beter kunnen groeien. Zo zorgen we voor meer variatie in het aantal soorten en krijgen we gezondere en klimaatbestendiger bossen. Waar nodig planten wij nadien nieuw plantsoen aan om de natuur een handje te helpen.

Ongezonde bomen worden gekapt

Ook kappen wij bomen die niet meer gezond zijn of verwijderen wij dood hout uit bomen op plekken waar dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Zo blijven bijvoorbeeld de paden goed begaanbaar en blijft het bos veilig voor bezoekers en omwonenden. Na de werkzaamheden blijven er vaak takken en enkele dode bomen achter in vooral grotere percelen. Dit is waardevol voor het bodemleven en vele plant- en diersoorten. Ook wordt een deel van het hout verhandeld als FSC-gecertificeerd hout. Dit hout ligt vaak op stapels langs de weg. De stapels zijn gevaarlijk om op te klimmen, ze kunnen gaan rollen.

Waardevolle planten en dieren geïnventariseerd

Bij het beheer van de bossen werken we volgens de vastgestelde gedragscodes ‘Bos en Natuurbeheer’. Voorafgaand aan het onderhoud worden alle waardevolle planten en dieren in een bosperceel geïnventariseerd. Zo worden bijvoorbeeld mierenhopen, dassenburchten, boomholtes en vogelnesten gemarkeerd, waardoor we ze kunnen ontzien en beschermen tijdens het onderhoud. 

Direct omwonenden zijn geïnformeerd 

Direct omwonenden zijn over het onderhoud geïnformeerd per brief en langs paden staan op een pamflet de werkzaamheden aangekondigd. Blijf tijdens de werkzaamheden uit de buurt van machines, de bestuurder kan u vaak niet zien en horen. 

Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Op de volgende locaties worden tussen 15 juli en 15 november werkzaamheden in het bos uitgevoerd: 

  • Diverse percelen in Valthermond
  • Ballerswal in Eesergroen
  • Padenbos in Borger
  • Zwembad Leeuwal in Exloo

De exacte dagen waarop het onderhoud wordt uitgevoerd hangt af van weers- en terreinomstandigheden en de planning van de aannemer. De kaarten met de percelen kunt u onderaan deze pagina vinden.

Hebt u nog vragen over de werkzaamheden?

Neem dan contact met ons per mail of bel met ons. Wij nemen sowieso altijd met u vooraf contact op als wij bijvoorbeeld over uw terrein moeten in verband met de bereikbaarheid.