Burgemeester Jan Seton

Portfolio

Burgemeester Jan Seton houdt zich bezig met:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Aanpak ondermijning
 • Handhaving
 • Gebiedspromotie en Cittaslow
 • Personeel en organisatie
 • Regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking

Nevenfuncties

Verbonden aan de functie:

 • Lid van de VNG-commissie College voor Arbeidszaken
 • Lid Dagelijks Bestuur Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Lid Pensioenkamer
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid Algemeen Bestuur van de Eems Dollard Regio (EDR)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Lid Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe
 • Lid bestuurlijk overleg Cittaslow Nederland
 • Lid Algemeen Bestuur P10-gemeenten
 • Plaatsvervangend lid Algemeen en Dagelijks Bestuur RUD Drenthe
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe
 • Lid Bedrijvensociëteit A37
 • Lid Avebe Klankbordgroep
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer

Niet verbonden aan de functie: 

 • Vertegenwoordiger gemeente Borger-Odoorn bij De Maatschappij (Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel), Departement Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur van het Drents Archief
 • Voorzitter Platform Drentse Musea