Burgemeester Jan Seton

Burgemeester Jan Seton

  Jan Seton is burgemeester van onze gemeente namens het CDA.

  Portfolio

  Burgemeester Jan Seton houdt zich bezig met:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Aanpak ondermijning
  • Handhaving
  • Gebiedspromotie en Cittaslow
  • Personeel en organisatie
  • Regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking

  Nevenfuncties burgemeester Jan Seton

  Verbonden aan de functie (zonder betaling, tenzij anders aangegeven):

  • Lid van de VNG-commissie College voor Arbeidszaken

  • Lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)

  • Lid Algemeen Bestuur van de Eems Dollard Regio (EDR)
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
  • Lid Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe
  • Lid bestuurlijk overleg Cittaslow Nederland
  • Lid Algemeen Bestuur P10-gemeenten
  • Plaatsvervangend lid Algemeen en Dagelijks Bestuur RUD Drenthe
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe
  • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Drenthe
  • Lid Bestuur Meldkamer Noord Nederland
  • Lid Bedrijvensociëteit A37
  • Lid Avebe Klankbordgroep

  Niet verbonden aan de functie (zonder betaling, tenzij anders aangegeven): 

  • Vertegenwoordiger gemeente Borger-Odoorn bij De Maatschappij (Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel), Departement Drenthe
  • Lid Algemeen Bestuur van het Drents Archief