Carbidschieten

Beschrijving

Rond de jaarwisseling wordt traditioneel carbid geschoten. In principe is dat verboden, maar wij willen deze traditie graag in stand houden. Daarom is het onder voorwaarden toegestaan om tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur carbid te schieten. Soms moet u eerst een melding bij ons doen als u gaat carbidschieten.

Voorwaarden

Gaat u carbidschieten? Houd u dan aan de volgende regels:

 • de gebruikte melkbus (en/of andere voorwerpen) mag een inhoud hebben van maximaal 50 liter
 • u schiet niet in de richting van de dichtstbijzijnde huizen
 • het vrijschootsveld is minimaal 75 meter
 • in het schootsveld liggen geen openbare wegen of paden
 • de locatie ligt minimaal 75 meter van woningen
 • de locatie ligt minimaal 300 meter van zorginstellingen als ziekenhuizen en verzorgingshuizen
 • de locatie ligt minimaal 300 meter van voorzieningen die dieren houden
 • de eigenaar van het terrein moet schriftelijk toestemming hebben gegeven

Meer informatie vindt u in de Algemene plaatselijke verordening.

Wanneer melden?

Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarom moet u in bepaalde gevallen aan ons melden waar u carbid wilt schieten. Wij houden hier dan samen met de politie toezicht op.

U moet bij ons melden dat u gaat carbidschieten als:

 • het carbidschieten plaatsvindt op wisselende locaties
 • het carbidschieten nog niet drie jaar achter elkaar op dezelfde plaats heeft plaatsgevonden
 • u in voorgaande jaren niet aan de regels hebt voldaan.

Uw melding over carbidschieten moet uiterlijk op 16 december van het betreffende jaar bij ons binnen zijn.

Wet en regelgeving

Formulieren