Contact voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u vragen aan ons? Bijvoorbeeld over vergunningen en subsidies? Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris.