(Crisis)noodopvang vluchtelingen

In 2022 deed het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een paar maal de dringende oproep om noodopvang te organiseren voor vluchtelingen. Deze vluchtelingen konden niet terecht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wij hebben toen tijdelijke opvang georganiseerd in de Hunsowhal in 2e Exloërmond en in de sportzaal in Exloo.

Tijdelijke crisisnoodopvang

De crisis bij de opvang van vluchtelingen blijft een groot probleem. Het COA heeft niet genoeg plaatsen om iedereen een goede plek te geven. Daarom maakten het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio’s in Nederland samen de afspraak om crisisnoodopvang te regelen. Hiermee willen zij de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel verlichten. Elke gemeente zorgt voor de opvang van 50 vluchtelingen. Ook in Borger-Odoorn vangen wij op een aantal locaties tijdelijk vluchtelingen op.

Veelgestelde vragen crisisnoodopvang

De gemeente regelt de opvanglocatie en zorgt voor de inrichting, schoonmaak, catering, het koppelen van een locatiemanager aan de locatie en de beveiliging. In sommige gevallen helpt de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) ook mee.

De medische zorg wordt aangeboden door Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) of een arts en specialist.

Voor leerplichtige kinderen regelt de gemeente scholing. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, komen in een Internationale Schakelklas (ISK).

Wij maken gebruik van de inzet van welzijnsorganisatie Andes voor het verzorgen van activiteiten voor de vluchtelingen, bijvoorbeeld deelname aan sporten en maatschappelijke activiteiten. De locatiemanagers inventariseren zelf ook de sportbehoefte bij de vluchtelingen en kijken welke mogelijkheden er in de gemeente zijn.

Wij maken gebruik van de inzet van welzijnsorganisatie Andes en Stichting Vluchtelingenwerk voor de integratie van de vluchtelingen.

Het COA regelt dat de vluchtelingen week- en leefgeld krijgen.

U kunt een mail sturen naar: vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl

De locatiemanagers van de gemeente nemen dan contact met u op over de hulp waar behoefte aan is.

Voor hulpacties in onze gemeente verwijzen we u naar de gemeenteberichten in de Week in Week uit en de sociale media. Daar vindt u vaak ook informatie over het inleveren van hulpgoederen. De Week in Week uitexterne-link-icoon kunt u ook online lezen.

Op de opvanglocaties is beveiliging ter plaatse van ’s ochtends 8.00 tot ’s avonds 20.00 uur. In de avond/nacht wordt van 20.00 tot 08.00 uur een surveillanceauto met twee beveiligers ingezet voor de drie CNO-locaties. Voor noodsituaties is een calamiteitennummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar: 06 52 49 04 70.

Er zijn zelftests op de opvanglocatie aanwezig. Is de zelftest positief, dan hoeft er geen extra test door de GGD te worden gedaan. Wel moet de GGD geïnformeerd worden, via 05 92 70 97 09. De arts Infectieziektebestrijding zorgt dan voor passende adviezen.