Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Reageren we niet op tijd op uw aanvraag voor een vergunning of een andere beschikking (zoals een besluit of bezwaar)? Dan kunt u een dwangsom eisen.

Beschrijving

Een dwangsom is een boete die wij aan u moet betalen. Deze boete kunnen wij krijgen als wij te laat zijn met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is.

De termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen op uw aanvraag of bezwaar is wettelijk vastgelegd. Deze termijn staat aangegeven in de ontvangstbevestiging die u van ons krijgt. In een aantal gevallen kan de beslistermijn één keer worden verlengd. Als wij hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u hierover bericht. Wij geven dan meteen aan wat de nieuwe termijn is.

Beslissing uitstellen

Met uw toestemming kunnen wij de beslissing nog verder uitstellen. Ook zijn er situaties waarin de beslistermijn wordt opgeschort. Bijvoorbeeld als wij nog informatie van u of van anderen buiten de gemeente nodig hebben. De termijn gaat pas weer lopen als wij alle nodige informatie hebben ontvangen. Wij laten u dat schriftelijk weten.

Aanvragen

Als wij de afgesproken termijn overschrijden kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dan doet u door het aanvragen van een ingebrekestellingexterne-link-icoon. U kunt het formulier onderaan deze pagina ook printen, invullen en opsturen naar:

Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo.

Heeft u naar aanleiding van een specifiek geval vragen over de 'Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen'? Neem dan contact op met de medewerker die is vermeld in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaarschrift.

Voorwaarden

Hebben wij na de ingebrekestelling binnen twee weken nog geen beslissing genomen? Dan moeten wij u een dwangsom betalen voor elke dag dat wij te laat zijn tot een maximum van € 1.442,-.

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.

Hoe lang gaat het duren?

Binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, stellen we vast of er een dwangsom betaalt moet worden en hoe hoog de dwangsom is. 

Bezwaar

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.

Contact

Heeft u naar aanleiding van een specifiek geval vragen over de 'Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen'? Neem dan contact op met de medewerker die staat vermeld in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaarschrift. 

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie