Financiële ondersteuning aanpassen woning

Wilt u aanpassingen aan uw huis laten doen, zodat u langer veilig en comfortabel thuis kunt blijven wonen? Maar heeft u daar zelf niet voldoende geld voor? Dan kijken we graag naar uw mogelijkheden. 

Leningen

Er zijn twee verschillende leningen: de Blijverslening en de Verzilverlening. Deze leningen sluit u af bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). U heeft altijd een toewijzingsbrief van de gemeente nodig.

Blijverslening

Met de Blijversverlening kunt u aanpassingen aan uw woning betalen, zoals bijvoorbeeld een slaap- of badkamer op de begane grond, het verbreden van deuren of een traplift. 

Er zijn twee varianten van de Blijverslening:

Verzilverlening

Bij de Verzilverlening betaalt u geen maandelijks bedrag aan rente. De rente wordt jaarlijks bij uw schuld opgeteld. Uw schuld wordt dus wel steeds hoger, maar u krijgt geen hogere maandlasten. Verkoopt u de woning? Dan wordt de schuld verrekend met het verkoopbedrag van uw woning.

Om een Verzilverlening te kunnen afsluiten, wordt er niet gekeken naar uw spaargeld, inkomen en vaste lasten. Wél moet uw woning voldoende overwaarde hebben. Meer informatie leest u op de website van SVnexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor beide leningen gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent eigenaar én bewoner van de woning
  • de werkzaamheden voor de aanpassingen zijn nog niet begonnen voor of tijdens de aanvraag van de lening
  • de woning moet minimaal een jaar oud zijn
  • uw inkomen moet genoeg zijn om rente en aflossing te kunnen betalen

Daarnaast geldt voor een hypothecaire lening dat:

  • het totale bedrag van al uw hypothecaire leningen niet meer dan 80% mag zijn van de WOZ-waarde van uw woning

Aanpak

De gemeente Borger-Odoorn stelt het geld voor de lening beschikbaar. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) zorgt dat alles geregeld wordt. Eerst vult u het aanvraagformulier in. Wij bekijken of de maatregelen die u wilt nemen binnen de lening passen en of u de juiste documenten heeft aangeleverd. Als dat zo is, krijgt u van ons een toewijzingsbrief.

Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag indienen bij SVn. Zij onderzoeken op basis van uw aanvraagformulier of uw inkomen genoeg is om rente en aflossing te kunnen betalen. Bij een hypothecaire lening stelt SVn ook vast of de waarde van het onderpand voldoende is. Als dat zo is, krijgt u een offerte toegestuurd. Zodra u hiermee instemt wordt de lening verstrekt. Dit gebeurt allemaal digitaal (per e-mail).

Medische noodzaak voor aanpassingen

Is er een acute medische noodzaak om uw woning direct aan te passen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Neemt u voor meer informatie hierover en persoonlijk advies contact op met het sociale teamexterne-link-icoon in uw buurt.