Garantstelling of particuliere logiesverstrekking

Soms heeft u voor bezoek uit het buitenland een garantstelling of particuliere logiesverstrekking nodig. Die vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ondertekenen gebeurt bij ons.

Beschrijving

Krijgt u bezoek uit het buitenland? Mogelijk moet u dan een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de IND. Ook vindt u hier meer informatie over het uitnodigen van gasten uit het buitenland. U kunt het formulier ook in het gemeentehuis ophalen.

Wij legaliseren uw handtekening op het formulier. Hiervoor zet u in het bijzijn van de ambtenaar uw handtekening. Dit doet u nadat u uw identiteitsbewijs heeft laten zien.

Aanvragen

Zo vraagt u een garantstelling en particuliere logiesverstrekking aan:

  • Neem contact op met ons en maak een afspraak
  • U gaat naar het gemeentehuis.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een ingevuld aanvraagformulier van de IND dat u bij de gemeente ondertekent (legaliseert). Dit formulier is ook bij ons beschikbaar.
  • U betaalt de garantstelling bij de aanvraag.
  • De ondertekening van de garantstelling is klaar terwijl u wacht.

Als u een partner heeft, dan moet zowel u als uw partner de garantstelling ondertekenen.

Kosten

U betaalt € 8,50 (tarief 2023) voor het legaliseren van uw handtekening op het formulier garantstelling of particuliere logiesverstrekking.

Wet en regelgeving

Meer informatie