Gebruik tijdelijk bouwwerk

Een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of een tribune, moet brandveilig zijn. Ook moet u voorbereid zijn bij calamiteiten. U moet het gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden. Dit doet u bij de gemeente.

Beschrijving

Een tijdelijk bouwwerk is een bouwwerk dat maximaal 15 jaar op 1 plek staat. Voorbeelden van tijdelijke bouwwerken zijn: een noodlokaal bij een school, een bouwkeet, een noodwinkel, een strandpaviljoen en een noodwoning.

Een bouwwerk moet passen in de omgeving en het moet voldoen aan technische eisen. Dit geldt ook voor een tijdelijk bouwwerk. De regels zijn wel minder streng voor een nieuw tijdelijk bouwwerk dan voor een nieuw blijvend bouwwerk.

Tijdelijk bouwwerk plaatsen

Meestal moet u alleen een melding doen als u een tijdelijk bouwwerk gaat plaatsen. Soms moet u een vergunning aanvragen. U moet bijvoorbeeld een vergunning aanvragen in de volgende gevallen:

 • Het bouwwerk is hoger is dan 5 meter
 • Het bouwwerk past volgens het omgevingsplan niet op de plek

Tijdelijk bouwwerk gaan gebruiken

In sommige gevallen moet u ook een melding doen voordat u een tijdelijk bouwwerk gaat gebruiken. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • Er gaan mensen wonen in het bouwwerk vanwege kamerverhuur of zorg
 • Bij normaal gebruik zijn er meer dan een bepaald aantal mensen in het bouwwerk
 • Als u een tijdelijk bouwwerk gebruikt om veel mensen samen te brengen, moet dit brandveilig zijn

U bent ook voorbereid 

 • het verlenen van eerste hulp
 • het ontruimen van het bouwwerk
 • het bestrijden van een beginnende brand
 • het alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie

Controle technische eisen

Gaat u een nieuw tijdelijk bouwwerk bouwen? Dan moet u misschien een kwaliteitsborger inhuren. Een kwaliteitsborger controleert of het bouwwerk technisch goed genoeg is. Een kwaliteitsborger is verplicht bij bijvoorbeeld een tijdelijke:

 • woning
 • veestal
 • fabriekshal
 • brug voor voetgangers of fietsers
 • zendmast

Aanvragen

Zo meldt u een tijdelijk bouwwerk:

 • U neemt contactexterne-link-icoon op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • hoe lang u het bouwwerk wilt gebruiken
  • een situatieschets
  • een plattegrond

Voorwaarden

U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. U moet het bouwwerk melden als:

 • in het bouwwerk
  • meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
  • plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk
 • u kunt aantonen dat het bouwwerk brandveilig is
 • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft
 • u geen evenementenvergunning nodig heeft
 • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is

Een tijdelijk bouwwerk mag maximaal 15 jaar op 1 plek staan.

Hoe lang gaat het duren?

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het tijdelijke bouwwerk plaatst. Moet u ook melden dat u het bouwwerk gaat gebruiken? Dat doet u minimaal 4 weken voordat u het gaat gebruiken.

Voor een vergunning is meer tijd nodig. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U mag pas met bouwen beginnen als u de vergunning heeft gekregen.

Bezwaar

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bent u het niet eens met de beslissing over een vergunning? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Ook andere mensen mogen bezwaar maken.

Heeft niemand gereageerd binnen de termijn van 6 weken? Dan is uw vergunning definitief.

Heeft u bezwaar gemaakt? En bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u nog in beroep gaan.

Wet en regelgeving

Meer informatie