Geluid-/gezondheidsonderzoek

Geluidsonderzoek

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben een geluidsonderzoek laten uitvoeren bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Het onderzoeksrapport vindt u hieronder. Doel was om het verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en na de plaatsing van de windturbines. Conclusie van de twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, maar laagfrequent geluid beperkte invloed heeft.

Vervolgonderzoek

De uitkomsten van het geluidsonderzoek betekenen niet dat omwonenden geen overlast ervaren. Daarom laten we op basis van het geluidsonderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek doen. Hierbij wordt onderzocht of turbines voldoen aan de specificaties. Het gaat om turbines waarbij door de onderzoekers van het akoestisch rapport werd geadviseerd nader brononderzoek te doen. En om turbines waarvan omwonenden geluidshinder ondervinden. Het uitvoeren van de metingen is afhankelijk van de juiste weersomstandigheden. We kunnen daarom nog niet aangeven wanneer het onderzoek wordt afgerond. We houden u op de hoogte via deze website en onze rubriek Gemeenteberichten in huis-aan-huisblad Week in Week uit.

Rijksoverheid

We hebben de onderzoeksresultaten ook gedeeld met de rijksoverheid. Met daarbij het dringende verzoek om in het gebied  met ons in gesprek te gaan over de impact die het windpark heeft op omwonenden. Ook willen we samen verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen aan woningen de overlast kunnen helpen beperken.

Gezondheidsonderzoek 

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig. Dit concludeerden de GGD’s Groningen en Drenthe. Dit vraagt een landelijke aanpak, waarbij meer expertise nodig is dan we regionaal kunnen organiseren. Zo’n onderzoek moet grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. De gemeenten en GGD’s sluiten daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Dit netwerk probeert het onderwerp ook op de landelijke politieke agenda te krijgen.