Geluidsnorm regeling

Gaat u een feest of activiteit organiseren met muziek of geluid? En weet u al van te voren dat de muziek harder gaat zijn dan we normaal toestaan? Gebruik dan de 12-dagenregeling.

Beschrijving

Tijdens incidentele festiviteiten of activiteiten is de muziek of het geluid soms harder dan toegestaan. Gaat u een incidentele festiviteit of activiteit organiseren? Dan kunt u toestemming aan ons vragen om maximaal 12 dagen per jaar meer geluid te maken dan wij toestaan. Meestal geldt deze regeling alleen voor bedrijven, bijvoorbeeld voor een personeelsfeest of een Open Dag. 

Aanvragen

U vraagt deze regeling minstens 3 weken vóór de festiviteit bij ons aan.

Geef aan ons door:

  • Waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
  • De datum en het tijdstip
  • Waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft

Stuur dit per e-mail op naar: gemeente@borger-odoorn.nl. Of stuur het per post naar: 

Gemeente Borger-Odoorn

Team KlantContactCentrum Vergunningen

Postbus 3

7875 ZG Exloo

U krijgt een ontvangstbevestiging.

Stuurt u de melding later dan 3 weken voor de festiviteit op? Deze accepteren wij dan niet. In dat geval moet u zich aan de reguliere geluidsvoorschriften houden. 

Voorwaarden

U kunt een aantal maatregelen nemen om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken: 

  • Houdt ramen altijd gesloten
  • Open deuren alleen als dit strikt noodzakelijk is
  • Plaats een deurdranger, zodat de deur niet onnodig open blijft staan
  • Plaats en verzegel een limiter (geluidsbegrenzer) 

Heeft u een paracommerciële drank- en horecavergunning? Dan mag u maximaal 8 dagen per jaar extra festiviteiten organiseren. Dit is naast de 12 dagen die bedoeld zijn voor clubdoeleinden. 

Kosten

Het indienen van een melding '12-dagenregeling' kost niets.

Wet en regelgeving