Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade geleden door de gemeente? Dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij ons.

Beschrijving

Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Denk aan:

 • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
 • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

U kunt ons dan aansprakelijk stellen. Wij beoordelen of wij inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

Aanvragen

U stuurt de volgende gegevens op:

 • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie).
 • Verklaring van het voorval (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk).
 • Eventueel een getuigenverklaring.
 • Eventueel foto's van de situatie.

Als u verzekerd bent voor de schade moet u uw eigen verzekeringsmaatschappij ook op de hoogte stellen van uw schade. Deze wikkelt dan de schade met u af en stelt vervolgens mede namens u de gemeente aansprakelijk.

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt
 • het niet nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld waarschuwingsborden plaatsen om een ongeval te voorkomen

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

Hoe lang gaat het duren?

Wij handelen uw schriftelijke aansprakelijkheidsstelling zo snel mogelijk na ontvangst af. Hoe lang dit gaat duren hangt ook af van de informatie die wij nodig hebben voor de afwikkeling.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.externe-link-icoon

Contact

U moet uw schadeclaim bij ons indienen. Dat kan schriftelijk, per post en per mailexterne-link-icoon. Wij beoordelen zelf uw claim. Vinden wij dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden? Dan vergoeden wij uw kosten.

Wet en regelgeving

Meer informatie