Gemeentesecretaris Martin Broers

interim gemeentesecretaris Martin Broers

Martin Broers is interim gemeentesecretaris van de gemeente Borger-Odoorn. Hij is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ook is hij als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en zorgt hij voor de verbinding tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. 

Nevenfuncties

  • Voorzitter Energiecoöperatie Almelo Energie
  • Voorzitter Energiecoöperatie Duurzaam Aadorp
  • Lid Stuurgroep Energiecoöperatie Overijssel i.o.