Griffie

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden staat de griffie de raadsleden bij.

Over de griffie

De griffier en medewerkers van de raadsgriffie staan in dienst van de raadsleden. Werkgever van de raadsgriffie is daarom de gemeenteraad. De griffier staat aan het hoofd van de raadsgriffie en is de strategisch adviseur van de gemeenteraad. Het werk van de raadsgriffie bestaat uit het ondersteunen en adviseren van de raadsleden. De medewerkers van de griffie zorgen voor de verzameling en verzending van de vergaderstukken en maken de conceptagenda’s van de raadsvergaderingen.

Voor raadsleden en inwoners

Daarnaast vervult de griffie een brugfunctie tussen gemeenteraad en gemeentelijke organisatie. De raadsleden kunnen bij het raadswerk altijd een beroep doen op de griffier en de griffiemedewerkers. Ook inwoners van de gemeente Borger-Odoorn kunnen een beroep doen op de raadsgriffie. Bijvoorbeeld om informatie te vragen over de vergaderingen, het spreekrecht of het contact met de gemeenteraad. De raadsgriffie is te bereiken via griffie@borger-odoorn.nl.

Onafhankelijk

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Wat doet de griffie?

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk;
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden;
  • Organiseren van de vergaderingen;
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen op de gemeenteraad;
  • Inwoners dichter bij de politiek van Borger-Odoorn brengen.

Wilt u weten welke personen werken voor de griffie? Kijk dan bij Wie is Wie van de griffieexterne-link-icoon.