Grote voertuigen parkeren

U mag een groot voertuig niet op de weg parkeren zonder toestemming. Wilt u dit wel? Vraag dan ontheffing bij ons aan.

Beschrijving

Het is verboden om grote voertuigen in bebouwde kommen te parkeren. Met grote voertuigen bedoelen we vrachtwagens en grote bestelauto's. Op bedrijventerreinen mag u wel parkeren. 

Aanvragen

Wilt u een groot voertuig, zoals een vrachtwagen, wel parkeren wanneer het verbod geldt? Vraag dan een ontheffing aan. Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contactexterne-link-icoon met ons op .
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • de gegevens van het voertuig, zoals het kenteken
  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
  • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Voorwaarden

U vraagt een ontheffing aan als:

 • uw voertuig langer is dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter; en
 • u wilt parkeren op de openbare weg die niet op een bedrijventerrein ligt.

Vraagt u een ontheffing aan? En wilt u een groot voortuig maximaal 1 dag parkeren? Dan beoordelen we uw aanvraag en situatie.

Vraagt u een ontheffing aan? En wilt u een groot voertuig langer dan 1 dag parkeren? Dan wijzen we uw aanvraag standaard af. Een uitzondering is de parkeerplaats aan het Jaagpad in Buinerveen. Omdat die parkeerplaats is bedoeld voor het parkeren van grote voertuigen. Daarvan kunnen maximaal 3 personen met een ontheffing gebruik maken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie