Huisvesting statushouders

Vluchtelingen of asielzoekers die hun proces hebben doorlopen en in Nederland mogen blijven, krijgen een verblijfsvergunning. Zij zijn statushouders of nieuwe Nederlanders. Zij hebben dus ook dezelfde rechten en plichten als alle andere Nederlanders. Dus ook het recht op een reguliere huurwoning. Als zij nog in het asielzoekerscentrum (AZC) wonen, horen zij in welke gemeente zij gaan wonen. Zij blijven in het AZC tot zij een woning in hun nieuwe gemeente hebben.

Door het woningtekort is het al lange tijd moeilijk om statushouders een woning toe te wijzen. Zij blijven daardoor langer in het AZC wonen. Daar is dan geen ruimte meer voor nieuwe vluchtelingen. Zij moeten dan dus langer in het aanmeldcentrum in Ter Apel blijven. Vluchtelingen die zich in Ter Apel aanmelden, kunnen daardoor niet meer terecht  in het aanmeldcentrum.

Hotel- en Accommodatieregeling (HAR)

Elke gemeente hoort per halfjaar voor hoeveel statushouders er woningen nodig zijn. Hiervoor hebben wij afspraken met woningcorporaties. Zij moeten zorgen dat er voor iedereen die op de wachtlijst staat, een woning komt. Ook voor statushouders. Dat duurt soms best lang. Daardoor valt het voor ons  niet altijd mee om genoeg woningen te regelen voor het aantal van onze taakstelling. Ook omdat er een eerlijke verdeling van de vrijgekomen woningen moet zijn.

Het Rijk heeft voor dit jaar een regeling gemaakt die ons kan helpen statushouders een tijdelijke woonplek te geven. Hierdoor kunnen zij plaats maken voor nieuwe vluchtelingen. En zo hebben wij samen met de corporaties wat extra tijd om een definitieve woning te regelen. Dit is de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR).

Statushouders tijdelijk in Valthermond

Met de HAR-regeling kunnen wij statushouders een tijdelijke woonplek geven in een gebouw dat daarvoor geschikt is. Een leegstaand gebouw aan de Vrijheidslaan in Valthermond is hiervoor door de eigenaar aan ons verhuurd. Vanaf 23 mei van dit jaar zijn de eerste tijdelijke bewoners in het pand komen wonen. Gemiddeld wonen er tot nu toe 8 personen. Uiterlijk op 31 december eindigt de huurperiode. De bewoners moeten dan een nieuwe woning in onze gemeente hebben gekregen en het pand moet weer leeg zijn. De eigenaar gebruikt het terrein daarna om zijn woningbouwplannen verder uit te voeren.

Zelf meer doen voor vluchtelingen?

Het is fijn als de vluchtelingen zich welkom voelen. Veel inwoners van onze gemeente bieden hun hulp aan. Er zijn vaak spullen nodig zoals warme winterkleding, fietsen en soms ook vervoer. In de Week in Week uit kunt u in de gemeenteberichten lezen waar behoefte aan is.

Onze locatiemanagers zijn het aanspreekpunt voor vragen over vluchtelingen:

Met andere vragen over de opvang van vluchtelingen kunt u mailen naar: vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl.