Informeren van inwoners

Wij zetten ons regelmatig in om vluchtelingen voor kortere of langere tijd een opvangplek te geven. Zo’n opvanglocatie moet vaak snel en op korte termijn beschikbaar zijn. Dat vraagt begrip en medegevoel van de inwoners van een dorp of buurt. Daarom vinden wij het belangrijk om omwonenden van te voren en op tijd te informeren over deze plannen. 

Brief en informatiebijeenkomst

Wij sturen een brief aan de bewoners in de buurt met alle informatie, voordat wij de pers en anderen hierover inlichten. Bij langer durende opvang praten wij bewoners bij op een informatiebijeenkomst. Tijdens zo'n avond kunnen vragen worden gesteld. Deze worden dan beantwoord door de burgemeester en de wethouder.  Wij proberen omwonenden zo op tijd en goed te informeren. En hopen op begrip voor de dingen wij doen voor de opvang van vluchtelingen.