Inkoop en aanbestedingen

Soms kopen we diensten of producten in. Dit gebeurt volgens aanbestedingsprocedures. We houden ons aan de wetten, regels en ons inkoopbeleid want wij willen een betrouwbare partner zijn. Wilt u zaken doen met ons? Een leverancier moet passen bij onze doelen, zoals duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Openheid, eerlijkheid en niet discrimineren is daarbij voor ons belangrijk.

Leverancier worden?

Wilt u opdrachten voor ons uitvoeren en leverancier worden? Mail dan uw gegevens naar onze afdeling inkoop via inkoop@borger-odoorn.nl.

Onze aanbestedingen

Bij aanbestedingen houden we rekening met de lokale economie en ondernemers. Uiteraard voor zover dit mag binnen de geldende wet- en regelgeving.

Bij onderhandse aanbestedingen nodigen wij zelf de ondernemers uit die worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Nationale en Europese aanbestedingsprocedures maken we via Tendernedexterne-link-icoon bekend. U als ondernemer moet u daar zelf via Tenderned op in schrijven.

Inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid

Kopen wij producten of diensten in? Dan doen wij dit volgens onze inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid. De inkoopvoorwaarden zorgen ervoor dat het inkopen duidelijk en open gebeurt. In het inkoopbeleid staat hoe wij diensten en producten inkopen op een eerlijke manier. Ook willen we dat onze leveranciers zoveel mogelijk passen bij onze doelen. Onze belangrijkste doelen zijn:

 • Duurzaamheid
 • Professionaliseren van de aanbestedingspraktijk
 • Het verlagen van de administratieve lasten
 • Iedereen uit de maatschappij erbij betrekken (sociale inclusie)

Tips voor het indienen van een offerte bij een aanbesteding

 • Begin op tijd met uw inschrijving.
 • Controleer of de tekenbevoegdheid van degene die de inschrijving ondertekent aansluit bij de gegevens uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dat uw inschrijving compleet is en dat alle gevraagde gegevens aanwezig zijn. 
 • Vraag gevraagde bewijsmiddelen op tijd aan. Het aanvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden kan bijvoorbeeld al gauw 8 weken duren.
 • Kijk bij het schrijven van een plan van aanpak naar de vragen die beantwoord moeten worden. En wat terug moeten komen in de beantwoording. Houd het maximale aantal A4'tjes aan dat is genoemd.
 • Zijn er onduidelijkheden in de offerteaanvraag? Maak gebruik van de vragenronde om duidelijkheid te krijgen.
 • Heeft u opmerkingen of ideeën over bijvoorbeeld eisen in de offerteaanvraag? Lever uw voorstel in via de vragenronde.
 • Schrijf u in bij TenderNed en stel in dat u een pushmelding ontvangt als wij een voor u interessante opdracht publiceren. 

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Of wilt u onze inkoopvoorwaarden en/of inkoopbeleid ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling inkoop.