Kadastrale gegevens

Wilt u weten waar de grens loopt tussen uw tuin en die van uw buren? Of waar een leiding loopt? Dan kunt u terecht bij het Kadaster. Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Beschrijving

Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

Wilt u weten welk bestemmingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op het Omgevingsloketexterne-link-icoon

Aanvragen

Zo vraagt u kadastrale gegevens op:

Wet en regelgeving

Meer informatie