Klacht melden over verhuurder

Huurt u een woning of bent u woningzoekende en de verhuurder houdt zich niet aan de regels? Meld dan uw klacht bij ons.

Let op!

Is de verhuurder een woningcorporatie, bijvoorbeeld Lefier of Woonservice? Meld dan uw klacht bij hen.

Wet goed verhuurderschap

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Houdt een verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente gaan handhaven of de melder hulp bieden. Bijvoorbeeld bij discriminatie, intimidatie of te hoge huurprijzen. Om dat te voorkomen geldt vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

Regels verhuurders of bemiddelaars

Doe een melding als de verhuurder of bemiddelaar zich niet houdt aan deze regels. 

De verhuurder: 

  • mag niet discrimineren en intimideren
  • mag maximaal 2 maanden huur aan borg vragen
  • mag geen onredelijke servicekosten vragen
  • moet een schriftelijk huurcontract maken 
  • moet de huurders schriftelijk informeren over rechten en plichten, hoogte van de borg, de servicekosten, contactgegevens van de verhuurder

Voor verhuurbemiddelaars geldt dat ze geen bemiddelingskosten aan de huurder mogen vragen.

Buitenlandse werknemers

Om buitenlandse werknemers beter te beschermen moeten verhuurders een huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst opstellen. Ook moet de verhuurder de huurders schriftelijk informeren in een taal naar voorkeur. 

Meer informatie