Klein chemisch afval (KCA)

Klein chemisch afval mag niet bij het restafval omdat het om gevaarlijke stoffen gaat. Gooi medicijnen ook nooit door de wc of gootsteen! Resten van medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren. Het kost daardoor steeds meer moeite en geld om ons water schoon en gezond te houden.

Wat is klein chemisch afval?

Klein chemisch afval (KCA) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. U kunt KCA herkennen aan het logo op de verpakking: een afvalbak met een kruis erdoor.

Met KCA bedoelen we batterijen, medicijnen, spaar- en LED lampen, tl-buizen, verf en terpentine, oliën, autofilters en accu's, bestrijdingsmiddelen, kwik bevattende artikelen, fotofixeer en alle zuren, inktcartridges en toners.

Geen klein chemisch afval:

Lege flessen of verpakkingen, lege en ingedroogde verfblikken, lege spuitbussen zijn geen klein chemisch afval en kunt u inleveren bij het afvalbrengpunt.

Wilt u weten of uw afvalsoort klein chemisch afval is? Ga dan naar de Afvalscheidingswijzerexterne-link-icoon.

KCA inleveren

Eén keer per jaar (meestal begin oktober) halen wij klein chemisch afval met de chemokar gratis op bij vaste halteplaatsen in onze gemeente. In de week voor de inzameling publiceren wij de halteplaatsen en tijden in de Week in Week uitexterne-link-icoon en op onze website.

Lege batterijen, kapotte spaarlampen en fotochemicaliën kunt u meestal ook gratis inleveren bij de winkel waar u ze heeft gekocht. Ongebruikte medicijnen kunt u bij de meeste apotheken inleveren.

Voorwaarden inleveren KCA

  • Lever het afval zoveel mogelijk in originele verpakking in. Heeft u deze niet meer? Vermeld dan op de verpakking duidelijk de inhoud, zodat de medewerkers weten welk soort KCA het is.
  • Verpak het afval niet in glazen potten, omdat deze kunnen breken.

Kosten inleveren KCA

Het inleveren van KCA in onze gemeente is gratis. Dit geldt zowel voor het afvalbrengpunt als de chemokar.

KCA hergebruiken

Het verzamelde KCA wordt gescheiden in verschillende grondstoffen. Een deel wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld het zink uit batterijen voor dakgoten en het staal van verfblikken voor spijkers. 

De rest van het KCA gaat naar speciale verbrandingsovens. Deze oven hebben een zeer hoge temperatuur en vernietigen de schadelijke stoffen. Reinigingsinstallaties reinigen de vrijgekomen afvalgassen. Vervolgens wordt het KCA veilig opgeslagen.