Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet betalen? Dan kunnen wij uw belasting misschien kwijtschelden.

Beschrijving

Als inwoner van Borger-Odoorn betaalt u reinigings- en afvalstoffenheffing. Bent u eigenaar van een woning? Dan betaalt u ook andere gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Elk jaar krijgt u in februari een belastingaanslag toegestuurd. De reinigings- en afvalstoffenheffing betaalt u elk kwartaal. De eerste aanslag daarvoor ontvangt u in april.

Heeft u een minimuminkomen en weinig vermogen?

Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen. U kunt in 1 keer kwijtschelding aanvragen voor:

  • de onroerendezaakbelasting,
  • het eigenarendeel van de rioolheffing,
  • het vastrechtdeel van de afvalstoffenheffing,
  • de waterschapsbelasting.

Aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de eerste aanslag hebt ontvangen. Deze aanvraag geldt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen én die van het waterschap. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u automatisch kwijtschelding voor het hele jaar.

Wilt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen?

Dan kunt uw aanvraag indienen via het Noordelijk Belastingkantoor. Zij beoordelen de kwijtscheldingsaanvragen voor onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.noordelijkbelastingkantoor.nlexterne-link-icoon.

Woont u in Klijndijk, Odoorn of Odoornerveen?

Dan valt u onder het gebied van Waterschap Vechtstromen. U kunt een kwijtscheldingsformulier voor de waterschapsbelasting aanvragen bij GBLT.externe-link-icoon

Woont u in een andere plaats in Borger-Odoorn?

Dan valt u onder Waterschap Hunze & Aa’s. U kunt voor de aanvraag terecht bij het Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Als u kwijtschelding wilt krijgen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

  • U mag geen vermogen, zoals een bank- of spaartegoed boven een bepaald bedrag hebben. Dit bedrag wordt berekend op basis van uw persoonlijke situatie.
  • U mag geen waardevolle bezittingen hebben, zoals een boot of caravan.
  • Ook de overwaarde van een eigen huis wordt gezien als vermogen.

Daarnaast wordt gekeken naar uw vermogen om belasting te kunnen betalen. Die wordt berekend aan de hand van uw verwachte inkomsten. Daar wordt eerst een aantal uitgaven van afgetrokken. Denk hierbij aan uw woonlasten en ziektekostenverzekering. Schulden vallen hier niet onder, behalve een belastingschuld.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente. U kunt uw beroep indienen bij het Noordelijk Belastingkantoor.externe-link-icoon

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contactexterne-link-icoon op met ons of het sociaal teamexterne-link-icoon in uw buurt.

Wet en regelgeving

Meer informatie