Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet betalen? Dan kunnen wij uw belasting misschien kwijtschelden.

Beschrijving

Als inwoner van Borger-Odoorn betaalt u reinigings- en afvalstoffenheffing. Bent u eigenaar van een woning? Dan betaalt u ook andere gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting en rioolheffing.

Elk jaar krijgt u in februari een belastingaanslag toegestuurd. De reinigings- en afvalstoffenheffing betaalt u elk kwartaal. De eerste aanslag daarvoor ontvangt u in april.

Heeft u een minimuminkomen en weinig vermogen?

Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen. U kunt in 1 keer kwijtschelding aanvragen voor:

  • de onroerendezaakbelasting,
  • het eigenarendeel van de rioolheffing,
  • het vastrechtdeel van de afvalstoffenheffing,
  • de waterschapsbelasting.

Aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de eerste aanslag hebt ontvangen. Deze aanvraag geldt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen én die van het waterschap. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u automatisch kwijtschelding voor het hele jaar.

Woont u in Klijndijk, Odoorn of Odoornerveen?

Dan valt u onder het gebied van Waterschap Vechtstromen. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij GBLT.

Woont u in een andere plaats in Borger-Odoorn?

Dan valt u onder Waterschap Hunze & Aa’s. U kunt voor de aanvraag terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Voorwaarden

Als u kwijtschelding wilt krijgen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

  • U mag geen vermogen, zoals een bank- of spaartegoed boven een bepaald bedrag hebben. Dit bedrag wordt berekend op basis van uw persoonlijke situatie.
  • U mag geen waardevolle bezittingen hebben, zoals een boot of caravan.
  • Ook de overwaarde van een eigen huis wordt gezien als vermogen.

Daarnaast wordt gekeken naar uw vermogen om belasting te kunnen betalen. Die wordt berekend aan de hand van uw verwachte inkomsten. Daar wordt eerst een aantal uitgaven van afgetrokken. Denk hierbij aan uw woonlasten en ziektekostenverzekering. Schulden vallen hier niet onder, behalve belastingschuld.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing van het Noordelijk Belastingkantoor of GBLT.

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met ons of het sociaal team in uw buurt.

Wet en regelgeving

Meer informatie