Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of kennis. Soms kan het geven van deze zorg te zwaar zijn. En heeft u (tijdelijke) ondersteuning nodig. Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Andes.

Beschrijving

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in onze gemeente gebruikmaken van ondersteuning.

Mantelzorgwaardering

Wij waarderen uw hulp. Daarom kunt u elk jaar kunt u de mantelzorgwaarderingexterne-link-icoon aanvragen bij Andes. Zorgt u minstens 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor een familielid, vriend of kennis? En woont u in onze gemeente? Dan kunt u mantelzorgwaardering aanvragen. 

Let op: Per zorgvrager kunt u 1 keer mantelzorgwaardering aanvragen. Zorgen er meerdere kinderen jonger dan 21 jaar voor hun ouders of een ander familielid? En komen zij uit hetzelfde huishouden? Dan kunnen zij wel allemaal mantelzorgwaardering aanvragen.

Emotionele en praktische ondersteuning

Wilt u informatie en advies of een luisterend oor? Of wilt u dat de zorg tijdelijk maar volledig van u wordt overgenomen (respijtzorg)? Voor emotionele en praktische ondersteuning kunt u ook terecht bij Andes. U kunt bij Andes ook themabijeenkomsten volgen.

Vragen over hulp en ondersteuning

Bent u een mantelzorger? En heeft u een vraag over de hulp en ondersteuning aan degene waar u voor zorgt? Neem dan contact op met Sociale teamsexterne-link-icoon.

Kosten

De meeste ondersteuning is gratis. Is er wel een eigen bijdrage nodig? Dan wordt dit duidelijk aangegeven.

Wet en regelgeving

Meer informatie