Melden verzorging pleegkind

Zorgt u langdurig voor een pleegkind? Dan moet u dat melden bij de gemeente.

Beschrijving

Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, meldt u dit bij de gemeente. Dit moet ook als een instelling een pleegkind verzorgt en opvoedt.

De gemeente kijkt welke hulp en zorg het beste is voor het kind. Als pleegzorg het beste voor het kind is, wordt daarna gekeken of u geschikt bent als pleegouder. Dit doet een pleegzorgorganisatie. Ook heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig.

Als u pleegouder mag worden van het kind, kunt u een vergoeding voor de pleegzorg krijgen. Ook krijgt u ondersteuning door de pleegzorgorganisatie.

Vertrekt of overlijdt uw pleegkind? Meld ook dat aan de gemeente.

Aanvragen

Zo meldt u de langdurige verzorging van een pleegkind bij de gemeente:

  • U meldt de pleegzorg schriftelijk bij de gemeente waar u woont.
  • Doe dit binnen 1 week.

Wet en regelgeving

Meer informatie