Melden verzorging pleegkind

Zorgt u langdurig voor een pleegkind? Schrijf het pleegkind dan op uw adres in bij de gemeente.

Beschrijving

Bij ernstige opvoedproblemen kijkt de gemeente welke hulp en zorg het beste is voor een kind. Als pleegzorg het beste voor het kind is, vraagt de gemeente aan de pleegzorgorganisatie om een pleegouder te zoeken.

Wilt u pleegouder worden? De pleegzorgorganisatie kijkt of u geschikt bent. Ook heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig.

Als u pleegouder mag worden van een kind, sluit u een pleegcontract met de pleegzorgorganisatie. U krijgt dan een vergoeding en ondersteuning van de pleegzorgorganisatie.

Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, schrijft u het kind in bij de gemeente.

Vertrekt of overlijdt uw pleegkind? Geef dit ook door aan de gemeente.

Aanvragen

Zo schrijft u een pleegkind online in bij de gemeente:

  • Log in met DigiD bij de gemeente.
  • U vult de gegevens in.

U kunt de inschrijving ook per post of persoonlijk bij de gemeente doen. De ouders of voogd van het pleegkind kunnen ook de inschrijving doen. En vanaf 16 jaar mag het pleegkind zichzelf inschrijven.

Moet het adres van uw pleegkind geheim blijven? Overleg dit dan met de gemeente.

Voorwaarden

U moet het pleegkind op uw adres inschrijven in deze situatie:

  • Het pleegkind blijft langere tijd bij u wonen. Het gaat dus niet om een crisisplaatsing. En:
  • Het pleegkind woont ten minste 4 nachten per week bij u.

Wet en regelgeving

Meer informatie