Melding openbare ruimte

Als er iets niet werkt of kapot is in de straat of in uw buurt, dan vinden wij het fijn als u dat meldt. Wij kunnen dan actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Maar ook als u overlast ervaart. Wij noemen dat een melding openbare ruimte, ook wel MOR.

Let op: als u uw melding doet via onderstaand formulier dan kunnen wij u informeren over de voortgang. Doet u een melding via BuitenBeter of Fixi, dan hebben wij geen gegevens van u en kunnen we u niet op de hoogte houden.

Beschrijving

Onderwerpen waarover u een melding kunt doen zijn:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bermen
 • containers
 • groenvoorzieningen
 • openbare verlichting
 • pleinen
 • riolering 
 • sloten
 • speelplaatsen
 • steenmarters
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersborden, verkeerstekens en verkeerslichten
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • vernielingen
 • viaducten en rotondes
 • voetpaden en fietspaden

Waar meld ik overlast van ongedierte?

Ongedierte of plaagdieren zorgen soms voor overlast. Voor de bestrijding van ongedierte of plaagdieren op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk. Schakel hiervoor een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in. 

Is er sprake van overlast in een publieke ruimte of omgeving? Dan kunt u dat bij ons melden. Wij kijken dan wat we kunnen doen. Doe de melding via bovenstaand formulier.

Wet en regelgeving