Melding openbare ruimte

Als er iets niet werkt of kapot is in de straat of in uw buurt, dan vinden wij het fijn als u dat meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Maar ook als u overlast ervaart.

Beschrijving

Onderwerpen waarover u een melding kunt doen zijn:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bermen
 • containers
 • groenvoorzieningen
 • ongedierte
 • openbare verlichting
 • pleinen
 • riolering en IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
 • sloten
 • speelplaatsen
 • steenmarters
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersborden, verkeerstekens en verkeerslichten
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • vernielingen
 • viaducten en rotondes
 • voetpaden en fietspaden

Wet en regelgeving