Melding verkeer

Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u bij ons indienen.

Beschrijving

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn:

 • parkeerverboden
 • dertigkilometerzones
 • maximumsnelheden

Aanvragen

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo meldt u een klacht of dient u een verzoek in over het verkeer:

 • U neemt contactexterne-link-icoon op met ons.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek
  • eventuele foto's of tekeningen

Wet en regelgeving