Melding zorgwekkend gedrag

Maakt u zich zorgen over de (geestelijke) gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving? Doe dan een melding.

Hoe melden? 

Maakt u zich zorgen? Bel dan met het Advies en Meldpunt OGGZ: 088 - 24 60 240. Dit nummer is van GGD Drentheexterne-link-icoon

Na een melding 

Na een melding laten we onderzoeken of er hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp thuis. We willen het liefst dat de hulp op vrijwillige basis is. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig? Dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.  

Geweld of mishandeling? 

Er kunnen ook andere zorgen zijn. Bijvoorbeeld over huiselijk geweld of mishandeling. U kunt in dat geval contact opnemen met Veilig Thuis Drentheexterne-link-icoon. U kunt met hen overleggen wat het beste is om te doen. Dat kan een melding zijn, maar u kunt ook advies krijgen over wat u zelf kunt doen. Heeft u moeite om u te beheersen? Wordt u regelmatig geslagen? Of denkt u dat iemand anders uit uw omgeving mishandeld wordt? Meld het. 

Bel 0800-2000 of chat met een medewerker via veiligthuisdrenthe.nlexterne-link-icoon.  
Bij acuut gevaar belt u 112.  

In onze gemeente zijn er advies- en steunpunten voor huiselijk geweld en mishandeling. U kunt ook contact opnemen met Sociale Teams Borger-Odoornexterne-link-icoon

Meer informatie