Mogelijke munitieopslag in Borger-Odoorn

Het ministerie van Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarvoor zijn ook nieuwe en uitbreidingslocaties in Drenthe in beeld. In Borger-Odoorn wordt een locatie aan de Buinerweg/Noordveensdijk ten noorden van Exloo onderzocht voor het opslaan van munitie in een munitiedepot. Ook het intensiever gebruik van een helikopter-laagvliegzone kan gevolgen hebben voor inwoners van onze gemeente. 

Informatiebijeenkomst

Het ministerie van Defensie organiseert binnenkort openbare informatiebijeenkomstenexterne-link-icoon. U kunt hierbij aanwezig zijn. Op 3 juli 2024 is de bijeenkomst over Drenthe. 

Is het zeker dat de munitieopslag hier komt?

Nee. Het ministerie onderzoekt op dit moment acht verschillende locaties in Noord-Nederland voor een SIC-munitieopslag. De locatie bij Exloo is een van de twee Drentse mogelijkheden. Het ministerie kiest uiteindelijk voor een van de acht locaties. Deze keuze wordt vervolgens aan het kabinet voorgelegd om vast te stellen, zodat daarna de ontwikkeling en bouw kan beginnen.

Hoe wordt de locatie gekozen?

Omdat het (inter)nationale belangen betreft, hebben gemeenten een ondergeschikte rol. Het ministerie van Defensie maakt de keuzes. Dat doet het ministerie met onderzoeken en voorbereiding van besluiten, in een procedure voor een millieueffectrapportage (mer). Dit is een uitgebreide onderbouwing voor de te maken keuzes over activiteiten en locaties. Een mer beschrijft wat voor- en nadelen zijn van de locaties en stelt uiteindelijk een zogenaamd voorkeursalternatief voor. Dat is één locatie die als meest geschikt uit het onderzoek komt. Het voorkeursalternatief wordt dan aan het kabinet voorgelegd om vast te stellen, zodat daarna kan worden ontwikkeld en gebouwd.

Wat is de procedure, kan ik ook reageren?

De eerste fase van de mer-procedure is net afgerond. Dat is het verkennen van locaties, mogelijkheden en participatie en heet een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)externe-link-icoon. Het ministerie heeft zo’n NRD gemaakt. Die lag vanaf 18 december 2023 ter inzage en er konden zienswijzen op worden ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn heeft een zienswijze ingediendexterne-link-icoon.

Er zijn meer zienswijzen ingediend, ook door andere gemeenten en provincies. Hoe het ministerie hiermee omgaat, is te lezen in de Nota van beantwoordingexterne-link-icoon. Deze nota en de verdere uitleg over de mer-procedure zijn te vinden op de website van het ministerieexterne-link-icoon.

In de bovenstaande link vindt u ook meer informatie over wanneer en hoe u uw reactie kunt geven op de plannen van het ministerie.