boerderij in Valthe

Natuur en Biodiversiteit

Onze gemeente heeft vele mooie natuurgebieden en een grote hoeveelheid soorten planten en dieren. Deze planten en dieren willen we graag behouden. Hierbij kijken we naar hoe we dit kunnen stimuleren en hoe we nieuwe soorten planten en dieren kunnen verwelkomen en laten samenleven. Ook in onze leefomgeving is het inrichten van natuur en vergroenen belangrijk. Samen met de provincie, de landbouwsector en andere gebiedspartners zetten we ons in voor het behalen van de landelijke doelen. Deze doelen bevatten onderwerpen als natuur, stikstof, klimaat, water en bodem.

We zijn al bezig met:

  • deelname aan het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG);
  • ecologisch bermbeheer;
  • bewustwording van de nieuwe generaties over de natuur en het belang hiervan.

We gaan werken aan:

  • de relatie tussen landbouw en landgebruik met natuur en biodiversiteit;
  • een natuurvriendelijke manier om werkzaamheden uit te voeren;
  • een plan om voedselbossen te ontwikkelen;
  • vergroening van bedrijventerreinen;
  • groene verbindingen in dorpen, denk aan watergangen, bosjes en andere vergroening;
  • meer streekbeheer en landschapsonderhoud met hulp van onze boeren.