Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Beschrijving

U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonieexterne-link-icoon. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

 • U gaat naar het gemeentehuis.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf
   (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landenexterne-link-icoon komt)
  • uw geboorteakte
  • bij een naturalisatieverzoek:
   • uw inburgeringsdiploma
   • eventueel uw huwelijksakte
   • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonieexterne-link-icoon.

Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulierexterne-link-icoon aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalenexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Hoe lang gaat het duren?

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

Kosten

Voor deze kosten zijn landelijke leges van toepassing. Kijk voor de bedragen op www.ind.nlexterne-link-icoon

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw optieverzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)externe-link-icoon.

Wet en regelgeving

Meer informatie