Ondersteuning via de Wmo

Heeft u door ziekte, ouderdom of een beperking hulp nodig? Voelt u zich eenzaam of lukt het u niet om het huishouden te doen? En kunt u geen hulp vragen aan uw omgeving? Dan kunt u terecht bij het Sociale team. Zij kunnen u ondersteuning bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschrijving

Eerst kijken we naar wat u zelf kunt doen en wat familie, vrienden en/of bekenden kunnen betekenen. Kunt u zichzelf niet redden, ook niet met hulp uit de omgeving? Dan kunt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp krijgen. Hieronder valt bijvoorbeeld:

•    schoonmaakondersteuningexterne-link-icoon
•    dagbesteding
•    begeleiding
•    kortdurend verblijf
•    beschermd wonen
•    vervoerexterne-link-icoon
•    hulpmiddelenexterne-link-icoon
•    woningaanpassingenexterne-link-icoon

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar met een handicap, (chronische) ziekte of een psychisch probleem.

Aanvragen

  1. U neemt contact op met Sociale teamsexterne-link-icoon en maakt een afspraak voor een keukentafelgesprek
  2. Tijdens het keukentafelgesprek vertelt u over uw situatie, uw mogelijkheden en uw netwerk. U kunt altijd iemand meenemen bij dit gesprek. 
  3. Als de medewerker van Sociale teams na het keukentafelgesprek een Wmo-voorziening adviseert, kunt u een aanvraag indienen bij ons. Daarna nemen wij een officieel Wmo-besluit. U krijgt hier bericht van.

Persoonlijke ondersteuning

Wilt u graag dat iemand met u meegaat naar een gesprek, met ons of bijvoorbeeld het UWV? Dat iemand u helpt bij het doen van een aanvraag? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

Een onafhankelijke ondersteuner denkt met u mee en helpt u inzicht te krijgen in uw situatie. Als het nodig is dan geeft de  ondersteuner informatie en advies. Dit kan gaan om vragen over verschillende dingen: wonen, inkomen, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg. 

Neem contact op met Sociale teamsexterne-link-icoon. Zij helpen u bij het vinden van een onafhankelijk ondersteuner.

Kosten

Het gesprek met Sociale teams is gratis. Als u een Wmo-voorziening krijgt, dan moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent de eigen bijdrage. Dit kunt u ook tijdens het gesprek bespreken met de medewerker van Sociale teams. Op de website van het CAKexterne-link-icoon kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Soms kunt u met een persoonsgebonden budget zelf uw hulp regelen. U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor ondersteuning in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie